45 miljonit Harju teedesse: Väo ristmik ja neli rida Võõbuni (0)
Article title
Luige-Saku tee ehitus koos RB viadukti rajamisega on üks suuremaid ehitusobjekte. Foto maanteeamet

Vaatamata eriolukorrale ning visalt taanduvale koroonaviirusele ootavad maakonna teid ees suured tööd. Augustis valmib Tartu maantee Kose-Ardu-Võõbu lõik ning algab neljarealise lõigu ehitus. Valmib ka Saku-Luige teelõik ning alustatakse Väo liiklussõlme uuendamisega.

Maanteeameti Põhja teehoiuosakonna juhataja Janar Tükk ütleb, et tänavu investeeritakse Harju teedesse umbes 45 miljonit eurot ning see sisaldab ka EL-i Ühtekuuluvusfondi toetust. Teedesse minev rahasumma on samas suurusjärgus, mis eelnevatelgi aastatel.

Tükk seletab, et üks suuremaid selle aasta tee-ehitusobjekte on Väo liiklussõlm. Täpsemalt algavad veel sellel kevadel tööd Narva maantee kilomeetritel 9–10,4. “Olemasolev Väo ristmik on ammendanud oma läbilaskevõime. Tegemist on Eesti ühe koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot,” põhjendab Tükk tööde ettevõtmist.

Samas eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmikku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000. Maanteeamet soovib alustada kiirelt liiklussõlme ehitustöödega, et suurendada ristmiku läbilaskevõimet ja tagada ohutu liiklemine. Seetõttu on kõik kergliikluse ristumised projekteeritud eritasandilisteks.

Kaasaegseks ristmikuks

“Maanteeamet ehitab välja ristmikuala, kus Tallinna-Narva maantee viiakse üle ringristmiku. Lisaks mõjutab ehitus Tallinna ringteed 600 meetri ja Rahu teed 800 meetri ulatuses. Ehituse ajal lammutatakse ka Rahu tee alguses olev trammidepoo hoone,” kirjeldab Janar Tükk.
Lisaks neljarajalistele teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid ning veo- ja matkaautode parkla. Tallinna-Narva maantee ja Tallinna ringtee Pirita jõe poolsesse äärde tuleb nutikas veoautode parkla. Sinna paigaldatavad infotablood annavad juhtidele infot näiteks sadamasse jõudmiseks vajamineva aja kohta.

Ristmikul tulevad kasutusele tänapäevased liikluse jälgimise ja juhtimise seadmeid nagu muutteabega liiklusmärgid, infotablood jne. “Väo liiklussõlm valmib 2021. aasta lõpuks. Liiklussõlme projekteerija on K-Projekt AS. Väo eritasandilise liiklussõlme prognoositav ehitusmaksumus on 20 miljonit eurot, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond,” selgitab Tükk.

Samas lähedal ehk Tallinna ringteel, Väo-Lagedi kahekilomeetrisel lõigul algab kogujateede projekteerimine ja ehitamine. Projekti täpsem eesmärk on kogujateede projekteeritud lahenduse korrigeerimine ja väljaehitamine. Samuti liiklusohutuse taseme tõstmine olemasoleva ajutise foorristmiku likvideerimise ja ristuva liikluse läbi ühendusteede ja tunneli suunamise kaudu. “Ehitaja on TrefNord AS, tööde maksumus käibemaksuta ligi 1,5 miljonit eurot ning valmimise tähtaeg 2020 lõpp,” ütleb Janar Tükk.

Remont Vaidast Aruvallani

Toimetamiseks läheb ka Tallinn-Tartu maantee, Vaida-Aruvalla vahel. Seal uuendatakse kaks sõidurida neljast ning viiekilomeetrisel lõigul on plaanis katendi remont. “Remonditav lahendus jälgib olemasoleva tee plaanilahendust. Tegemist on ilma plaanikõverateta sirge lõiguga, kus puuduvad mahasõidud. Remondiga ei muudeta olemasolevat liikluskorraldust,” ütleb Janar Tükk. Lisaks töödele teel paigaldatakse ulukitarasid ning piirdeid ohutuse tõstmiseks teelõigul. Ehituse ajal on lubatud ehitajal liikluse ümbersuunamine teisele niidile. “Täpne ajutine liikluskorraldus selgub teise kvartali jooksul,” lubab Tükk.

“Tegemist on Eesti ühe koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot.”

Lõigu ehitaja on Nordecon AS ning tööde maksumus käibemaksuta on peaaegu 2 miljonit eurot. Ehituse valmimise tähtaeg on tänavuse aasta lõpp.

Augustiks valmib uus, neljarealine teelõik Koselt läbi Ardu Võõbuni. Edasi jätkuvad tööd juba Järvamaal. Täpsemalt ehitakse välja 16 kilomeetrit pikk lõik kuni Mäo ristmikuni. Tööd algavad veel tänavu kevadel.

“Võõbu-Mäo lõigu projekteerisid Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS. Projekti prognoositav ehitusmaksumus on 73 miljonit eurot,” ütleb Janar Tükk. Tee peab valmima kevadel 2022.

Rail Balticu viadukt

• Tallinna ringteel jätkub Luige–Saku vahelise teelõigu ehitus. Seal teeb Maanteeamet koostööd Rail Balticuga (RB). Töödega ollakse graafikus ja need lõpetatakse veel tänavusel aastal.
• Saustinõmme viadukt, mis ületab RB põhitrassi, on RB Estonia ja Maanteeameti esimene koostööprojekt ühenduse rajamisel. Koostöös Maanteeameti ja suuremate võrguvaldajatega ehitatakse lähiaastatel välja erinevaid tulevase Rail Baltica ning olemasoleva taristu ristumisi. See tähendab muu hulgas maanteeviaduktide ehitamist, kõrgepingeliinide ja gaasitorustike ümberpaigutamist. Nurgakivi pandi ehitusele mullu novembris.
• Ettevõttega AS YIT Infra Eesti sõlmitud ehitusleping hõlmab 4,1 kilomeetri pikkuse eraldusribaga neljarajalist maanteed, mis ühendab Luige ja Saku liiklussõlmi. Lisaks Rail Balticu trassi ületavale maanteeviaduktile on lõigule planeeritud ka Saku liiklussõlme uued paarisviaduktid ning loomatunnel. Kolmest teelõigule tulevast paarisviaduktist üks, Saustinõmme viadukt, hakkab ületama planeeritud Rail Balticu trassi.
• Ehitustööde kogumaksumus on ca 19 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus Maanteeameti tööde osale 10,31 miljonit eurot ning Rail Baltic Estonia OÜ finantseeritav Saustinõmme viadukt ja sellest tulenevad lisatööd moodustavad 6,92 miljonit eurot.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.