Kaevandaja loobus Nabalas paekivi uuringutest (0)

15. veebruaril saatis Paekivitoodete Tehase OÜ keskkonnaametile kirja, teatades, et loobutakse Kose vallas Tammiku III uuringuruumis üldgeoloogiliste uuringute taotlusest. 19. veebruaril teatas keskkonnaamet sellest Kose vallale ja maaomanikele.

Paekivitoodete Tehase OÜ esitas mullu novembris taotluse uuringuks Tammiku III uuringuruumis, mis asub vaid 800 meetri kaugusel Nabala-Tuhala looduskaitsealast. Uuringu eesmärk oli teada saada, kas alal saab kaevandada ehituslubjakivi.

Uuringuala asub Kose vallas Tammiku külas ning kinnistu kuulub riigile. Lähimad majapidamised jäävad uuringualast 250-500 meetri kaugusele. Uuringuala jääb karstiala ning seda veega toitva Mahtra soostiku vahele.

Kui Nabala-Tuhala looduskaitseala loodi kolm aastat tagasi, oli selle üheks põhjuseks sealse keeruka põhjaveerežiimi kaitsmine. Enne kaitseala loomist oli plaanis ka karstiala põhjavee modelleerimine, kuid kuivõrd see osutus liiga kalliks, siis sellest loobuti. Näiteks on teada, et Nabala-Tuhala karstialal voolab kaheksa maa-alust jõge, millest lähim jääb Tammiku III uuringualast ca 500 meetri kaugusele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.