18-aastasena vallavolikogusse? Miks mitte! (0)
Roland Rikolas, Jõelähtme vallavolikogu värske liige, on üks noorimaid volikogu liikmeid kogu vabariigis. 18-aastane Loo kooli abiturient kogus kohalikel valimistel 28 häält, millega otse volikogusse ei pääsenud, küll aga täieõigusliku asendusliikmena.

Vallavolikogu pole ainus volikogu, kuhu Roland kuulub. Lisaks juhib ta poolteist aastat tagasi loodud Jõelähtme valla noortevolikogu. Varem ka Loo kooli õpilasesinduse presidendiks olnud noormees peab vallavolikokku jõudmist veidi üllatavaks, kuid siiski loomulikuks asjade käiguks, kuid unistab ise hoopiski õpetaja ametist.

Valimistel kandideeris Roland sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kuid erakonna liikmeks pole seni astunud. Jõelähtme vallas oli ta nimekirjade peale ülekaalukalt noorim kandidaat – nooruse poolest teisel kohal oli 27-aastane kandidaat.

Sa oled kohaliku noortevolikogu esimees. Mis on noortevolikogu mõte?

Noored saavad kaasa rääkida oma elu paremaks muutmisel. Kui noor ise ei ütle, mida ta tahab, siis talle ei tehtagi midagi. Sama on teiste vanusegruppidega – ise peab nõudma, küll siis ka saab.

Kuidas sattusid sellesse seltskonda, mis vallavolikogusse kandideeris?

Sinna sattusin ka juba mitu aastat tagasi, mulle tehti ettepanek. Ettepaneku kandideerida nende nimekirjas tegi sotsiaaldemokraatide kohalik liider Merike Metstak. Minu jaoks oli see asjade loomulik käik, sest olen olnud ka kooli õpilasesinduse president.

Kuidas Sa enne valimisi oma sõnumit levitasid ja kas klassikaaslased ka teadsid, et kandideerid?

Nad teadsid küll. Kohalikud noored ikka teavad, kes ma olen. Kõik teadsid koolis, aga siin ma loomulikult ei teinud kampaaniat. Seda on ebaeetiline koolis teha. Kampaaniat tegin väljaspool kooliaega ja kooliaeda.

Kuidas omaealised suhtusid sellesse, et Sa kandideerisid? Kas nad küsisid ka, et miks Sa seda teed?

Ei, seda ei küsinud, sest nad teadsid, miks ma seda teen. Aga nad küsisid, mida ma tahan muuta. Kui ma selgitasin, et seisan noorte eest, siis see neile sobis.

Kaks istungit on juba volikogus toimunud. Kas see oli see, mida sa ootasid?

Esimesel istungil mind ei olnud, sest ma polnud veel liige, olen asendusliige. Teisel istungil käisin ja oli päris huvitav.

Kuidas tutvud eelnõudega ja volikogu töökorraga – seal on kindlasti palju asju, millest sa pole varem kuulnudki. Kes Sulle need asjad selgeks teeb?

Kui on probleeme, siis ma püüan algul ikka ise hakkama saada. Võtan lahti KOKSi (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus – M.T.) või Jõelähtme valla põhimääruse. Kui ma ei saa aru, eks siis küsin ka oma vanematelt või parteikaaslastelt.

Vanemad ei öelnud, et äkki veel ootad – liiga vara veel?

Ei, nad ei öelnud midagi. Nad teavad, et mulle meeldib ise asju koduvallas teha ja nende jaoks oli see normaalne asjade käik. Ma andsin sellest mõttest neile teada juba siis, kui ma olin 16. Nad olid juba siis nõus minuga.

Kuidas Sa kooli ja volikogu töö kokku sobitad?

See on lihtne, tuleb lihtsalt aega planeerida. Ma ei ole pidanud millestki loobuma, käin endiselt muusikakoolis, tegelen noortevolikoguga. Vallavolikogu on üks kord kuus, on aega materjalidega tutvuda.

Mida plaanid on pärast kooli lõppu – kas on plaanis õpingud siduda kuidagi poliitikaga?

Mul on pigem teised unistused. Ma olen juba 5-6 aastat unistanud ajalooõpetaja ametist. Ma tahaks kooli jääda eluks ajaks.

Mis Sind paelub ajalooõpetaja ameti juures?

Ajalugu on mu lemmikaine ja õpetaja amet sellepärast, et mulle meeldib palju rääkida ja anda sõpradele nõu. Õpetada teisi mulle meeldib.

Kas Sa pelgad või ootad suuremaid vaidlusi volikogus, kui asjad muutuvad põhimõtteliseks?

Eks ma ootan selliseid vaidlusi, tahan näha, mis see endast kujutab. Samas pelgan, sest ei tea, mis tulemus võib olla. Võivad ju vaidlused lõppeda suurte riidude ja üksteise laimamisega, nagu on suures poliitikas näha.

Kui suur poliitikahuviline Sa üldse oled?

Eks ma ikka jälgin, nii palju, kui jõuan. Kui jõuan õhtul Delfi või muu väljaande lahti võtta või vaadata Aktuaalset Kaamerat, siis see on minu jaoks piisav.

Sa pole Sotsiaaldemokraatliku erakonna liige, kuigi nimekirjas kandideerisid. Kelleks Sa end pead poliitilisel skaalal?

Kui ma sotside nimekirjas olen, siis pean end ikkagi sotsiaaldemokraadiks.

Kas Sa oled selle peale ka juba mõelnud, et tulevikus riigikogu valimistel kandideerida?

Sellel korral veel ei saa, sest peab 21 olema. Olen mõelnud, et enne võiks koolid läbi saada ja siis näeb, kõik tuleb ajaga.

Kas Sa usud ka, et järgmiste põlvkondadega muutub politikas üsna palju, sest praegustel noortel on teistsugused arusaamad asjadest?

Ikka. Praegused 30-50-aastased on pärit teisest ajalooperioodist, neil on olnud teistsugune kasvatus. Nüüd on euroopalik või ameerikalik kasvatus, mõnes mõttes tuleb vabam põlvkond välja. Aga samas ei tea, see on ainult minu arvamus.

ARVAMUS: Merike Metstak, Jõelähtme vallavalitsuse liige, SDE osakonna esimees

Mul oli väga hea meel kohata Rolandit, noort inimest, kes tahab ja suudab ühiskondlikes asjades kaasa rääkida.
Roland tajub probleeme ning talle läheb korda koduvallas toimuv. Kindlasti toob ta endaga kaasa nooruslikkust ja värskeid mõtteid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.