1 number, kuhu saab helistada 24 / 7 (0)

Jätkuva tervisekriisi lahendamise üheks oluliseks lüliks on ööpäevaringselt inimestele hädavajalikke vastuseid pakkuv riigiinfo telefon 1247, mille teenindamiseks ootab Häirekeskus appi vabatahtlikke.

Häirekeskus avas riigiinfo telefoni 1247 eelmisel kevadel, et jagada viiruse levikuga seotud infot ja olla inimestele segastes oludes toeks. Tänaseks on vastatud juba 137 000 kõnele, mis kinnitab, et inimesed vajavad lisaks kiirele abile numbrilt 112 ka kanalit riigilt info saamiseks ja andmiseks.

“Kuigi eriolukord lõppes, jätkas 1247 oma tööd ja teenindab täna umbes 600 kõnet ööpäevas. Häirekeskuse töötajate kõrval aitavad inimestel vajalikke vastuseid leida vabatahtlikud, keda täiendavalt oma ridadesse ootame,” selgitas Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Täna on 1247 numbrilt küsitavate küsimuste peamiseks teemaks jätkuvalt viiruse ja selle leviku ning piirangutega seotud küsimused. Vastatakse eesti, vene ja inglise keeles.

“Tänaseni on reaalsus see, et informatsioon viiruse leviku ja selle tõkestamise osas on pidevas muutumises. Näeme väga selgelt, et inimesed soovivad riigiga suhelda ja 1247 on selles mõttes ennast õigustanud nii vastuste jagaja kui ka segadust tekitavate teemade kogujana. Seega on see kahtlemata oluline võimalus anda oma panus kriisi lahendamisse ja aidata neid, kes abi vajavad,” kirjeldas Alvela, kelle sõnutsi otsib Häirekeskus oma ridadesse juurde vähemalt 100 vabatahtlikku.

Muutub keskkonnainfo edastamise number. Edaspidi saab keskkonnarikkumistest, reostustest ja loomadest teatada riigiinfo telefonile 1247.

Muudatus on seotud Häirekeskuse töö ümberkorraldamisega, mille käigus koondatakse kõik Häirekeskuse hallatavad abi- ja infotelefonid ühtse riigiinfo numbri 1247 alla. Ühtset numbrit on lihtne meeles hoida – see on 1 number, kuhu saab helistada 24/7. Numbrile 1247 helistamine on tasuta.

“Üleminek numbrile 1247 ei muuda protseduuriliselt midagi. Häirekeskuse operaator edastab teated kokkulepitud korra järgi vastava maakonna inspektoritele. Juhul, kui teade ei puuduta Keskkonnaametit (1. jaanuarist 2021 ühines Keskkonnainspektsioon Keskkonnaametiga), siis suunatakse teade vastavale ametkonnale,” selgitas Keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran.

Riigiinfo telefon 1247 kantakse ajapikku ka looduses olevatele infotahvlitele. Praegu ongi käsil matkaradade ääres olevate tahvlite uuendamine.

Kõigi vajalike muudatuste tegemine võtab aega. Sellepärast jääb esialgu paralleelselt kasutusele number 1313, millele laekuvad kõned suunatakse numbrile 1247.

Keskkonnaalaseid teateid saab edastada ka e-posti kaudu aadressile 1247@112.ee.

“Inimeste jaoks muutub riigi eri ametkondadega suhtlemine lihtsamaks, sest tulevikus ei pea enam teadma erinevaid lühinumbreid,” rääkis Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela. Lisaks keskkonnainfole on uuest aastast riigiinfo telefonilt 1247 võimalik saada ka maantee- ja päästeala infot.

Häirekeskuse peadirektori sõnul on abi- ja infoteenuse numbrite koondamine ühe lühinumbri alla esimene samm riigiinfo telefoni 1247 kujundamisel teenuseks, mis on esimene kontakt inimestele, kes vajavad riigilt infot. “2020. aasta on selgelt näidanud, et number 1247 on kujunenud hädaabinumbri 112 kõrval teiseks oluliseks teenuseks, mida inimesed riigilt vajavad ja ootavad. See aitab meil hoida hädaabinumbri liinid vabad neile, kelle elu, vara või tervis on ohus,” sõnas Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.