Saada vihje
Variant O pani kohalikud oigama (0)
Selle nädala teisipäeval ja kolmapäeval tutvustati vastavalt Kiili ja Rae vallas Rail Balticu trassivariantidele lisatud viite trassialternatiivi, clinic mis jooksevad Tallinna ringtee läheduses või täpselt maantee kõrval.

Tallinna ringtee trassivariant lisati võrdlusesse tänavu jaanuaris nelja Harjumaa (Jõelähtme, order Kose, Rae ja Saku) ja ühe Raplamaa (Kohila)valla ettepanekul. Variant sai numbri 14 ning alternatiive töötati trassile välja viis. Kaks neist jookseb Tallinna ringteest mööda põhja ja kaks lõuna poolt. Üks variantidest, koodnimetusega 14O, aga järgib täpselt ringtee niiti.

Harju maavalitsuse arengutalituse juhataja Joel Jesse sõnul töötati koguni viis erinevat alternatiivi välja seetõttu, et valdadel, kust trass läbi jookseb, on väga erinevad eelistused. “Väga raske on jõuda kokkuleppele,” ütles ta teisipäeval Kiilis avalikul tutvustusel.

Saal köeti kuumaks

Kiili Gümnaasiumi söökla, kus teisipäeval uusi trassialternatiive tutvustati, oli puupüsti rahvast täis. Enamjaolt oli tegu Luige aleviku inimestega, kelle hirmud olid igaühele selged – raudtee ehitamine läbi Luige aleviku rikuks paljude inimeste elu ning seetõttu ei ole see arutamist vääriv võimalus.

Numbriga 14 trassivariantide seas leidis kõige suurema hukkamõistu trass 14O, mis järgib täpselt Tallinna ringtee niiti. Lisaks kohalike elanike ahastusele, et “likvideerida” tuleks üle kümne elamu, tunnistas Harju maavalitsuse arengutalituse juhataja Joel Jesse, et see variant ei meeldi ka talle ega projekteerijatele. Tehniliselt keerukas ning suurima keskkonnamõjuga variant lisati võrdlusesse, et tõestada – seda trassi pole võimalik kasutada.

Vihasemalt meelestatud Luige elanikud nõudsid koha peal variandi O viivitamatut eemaldamist võrdlusest, et ei jääks vähimatki võimalust selle elluviimiseks. Ei aidanud ka Joel Jesse hinnang, et “99-protsendilise tõenäosusega” see variant käiku ei lähe.

Inimene ebaoluline?

Üks põhjuseid, miks ringtee-variandid on Rail Balticu trassivariantide hulka võrdlusesse lisatud, on loodav Nabala looduskaitseala, kuhu keskkonnaministeerium raudteed ei luba. Nii selgitas rahvale Rail Balticu maakonnaplaneeringute juhtekspert Pille Metspalu. Ta tunnistas, et hea meelega oleks ka projekteerijad ringtee variandi kiirelt unustanud, sest selles piirkonnas on tiheasustus ning lisaks erinevaid väärtusi. “Meie jaoks on kõik variandid võrdselt halvad,” märkis Metspalu ning lisas paradoksi, et kuigi Kiili vald ringtee varianti ei toetanud, läheb sealt trassialternatiive kõige rohkem läbi.

Ka kõigist 11 alternatiivist, mis praeguseks kaardile joonistatud, läbib enim Kiili valda – üheksa. Seetõttu on tõenäosus, et Rail Baltic vallast läbi ei lähe, väga väike.

Joel Jesse märkis, et praeguseks on selge – raudtee hakkab jooksma suures osas maa peal. Tunnelitest ei tasu enam unistada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.