Saada vihje
Vald pöördus valitsuse poole, et kaevandajad neid rahule jätaks (0)
Article title
Lõunakarjäär
Jõelähtme vallavolikogu saatis pöördumise vabariigi valitsusele, sest vald on püsti hädas geoloogiliste uuringulubade taotluste hulgaga. Viimase aastaga on keskkonnaametile esitatud valla territooriumile 12 geoloogilise uuringu loa taotlust, kokku 550,44 hektarile.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja kinnitas Harju Elule, et pöördumine esitati valitsusele 24. augustil. „Olukord on täiesti kontrolli alt väljunud, enam ei saa ükski valla elanik olla kindel, et homme ei esitata tema naabruses olevale riigi maale taotlust uuringute läbiviimiseks, mille tulemuseks oleks kaevandusloa menetlemine ja sellele järgnev kaevandamine,“ põhjendas ta pöördumise koostamist.

Umbes samade sõnadega iseloomustas olukorda ka Jõelähtme volikogu esimees Väino Haab, kes Jõelähtme vallalehe augustikuu numbris hoiatas, et kui uuringuload antakse, võib harjumuspärane elukeskkond asenduda „müra- ja tolmurikka, põhjavett reostava või selle kadumist põhjustava kaevandamistegevusega“.

Kurvad kogemused

Jõelähtme vald on maavarade poolest rikas ning kaevandusi on seal olnud nii kaua, kui keegi mäletab. Praegugi käib valla territooriumil ehituslubjakivi kaevandamine ning kaevandajad on tundnud pidevalt huvi uute karjääride avamise vastu. Jõelähtme vald on aga kindlal seisukohal, et uusi kaevandusi valla territooriumil ei tohi avada. See on kirjas ka valla arengukavas.

Kaevandajate tõrjumiseks on vald loonud või teinud ettepanekuid kaitsealade loomiseks. Viimane kaitseala loodi keskkonnaministri allkirjaga alles hiljuti Loo aleviku lähedal, mullu valla enda kehtestatud kaitseala Ruu küla piirkonnas on aga leidnud tugevat vastuseisu nii kaevandusfirmade kui riigi poolt. Selle tulemusel keeldub maa-amet Jõelähtme valla üldplaneeringule heakskiitu andmast.

Valitsusele saadetud pöördumises viitab Jõelähtme volikogu puudustele seadustes – nt pole keskkonnaminister siiani kehtestanud geoloogilise uuringu nõudeid ja läbiviimise korda. See panebki valda muretsema, et kui ettevõtetele andtakse uuringuluba, järgneb sellele vääramatult ka kaevandamisluba.

Volikogu tegigi pöördumises vabariigi valitsusele ettepaneku, et lõpetada Jõelähtme valla territooriumil kõik geoloogiliste uuringute lubade menetlused kuni ajani, mil keskkonnaminister kinnitab uuringute nõuded ja korra.

Esimene „ei“ juba kõlas

Augusti istungil arutati Jõelähtme volikogus ka seisukoha andmist Paekivitoodete Tehas OÜ poolt tänavu 13. aprillil esitatud Maardu 3 uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlusele. Nagu arvata võis, ei olnud volikogu uuringu jaoks loa andmisega nõus.

„Jõelähtme valla üldisemad kogemused näitavad, et kaevandamisega Jõelähtme vallale kaasnev kahju on suurem kaevandamisest johtuvast tulust. Maardu 3 ja ka teiste uuringuruumi lähiümbruses elavad kohalikud kogukonnad on kindlalt vastu geoloogiliste uuringute teostamisele ja tõenäoliselt sellele järgnevale ehituslubjakivi kaevandamisele uuringuala territooriumil,“ ütles volikogu esimees Väino Haab.

Haab viitas Lõunakarjäärile, kus nüüd hakkavad lubjakivivarud ammenduma, kuid kus on aastaid kaevandatud. Uus kaevandus sealsamas mõjuks laastavalt sealsele elanikkonnale.

„Nüüd, kui Lõunakarjääris on ehituslubjakivi varud ammendumas ja kaevandus pannakse peagi kinni, siis johtuvalt Paekivitoodete Tehase OÜ poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotlusest ei taastu normaalne elukeskkond, vaid lähipiirkonnas soovitakse avada tõenäoliselt uusi karjääre ja kõik kaevandamisega kaasnevad negatiivsed mõjud piirkonnas jätkuvad,“ selgitas ta.

TEAVE: Jõelähtme valda viimase aasta jooksul tehtud ehituslubjakivi uuringutaotlused

Esitatud taotluse kuupäev, ettevõte, koht, uuringuruumi suurus (ha)
1. 10.08.2017, AS TREV-2 Grupp, Jägala uuringuruum, 135,71
2. 30.10.2017, AS TREV-2 Grupp, Jägala VII uuringuruum, 8,75
3. 6.11.2017, OÜ RUU KÜLA KAEVANDAJATE SELTS, Jägala VIII uuringuruum, 15,73
4. 5.04.2018, AS TREV-2 Grupp, Jägala III uuringuruum, 8,43
5. 9.04.2018, Paekivitoodete Tehase OÜ, Maardu III uuringuruum, 156,44
6. 25.06.2018, Maavarade OÜ, Jägala IX uuringuruum, 52,8
7. 25.06.2018, Maavarade OÜ, Jägala X uuringuruum, 17,25
8. 25.06.2018, Maavarade OÜ, Maardu IV uuringuruum, 26,13
9. 25.06.2018, Maavarade OÜ, Maardu V uuringuruum, 15,26
10. 3.07.2018, Paekivitoodete Tehase OÜ, Maardu VI uuringuruum, 69,48
11. 5.07.2018, Maavarade OÜ, Maardu VI uuringuruum, 8,35
12. 23.07.2018, Veski Paas OÜ, Maardu uuringuruum, 36,11

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.