Saada vihje
Tuleviku rauast teed (0)

Kust jookseb tulevikus Harjumaal Baltimaid läbiv kiirraudtee, order selle üle vaieldakse aina tulisemalt. Õli on tulle valanud „avastus“, viagra cheap et Tallinna lähiümbrus on tihedalt asustatud ning sealt rööbaste läbivedamine polegi nii lihtne. Asulad jäävad ette, prescription majad, inimesed. Inimesed ei soovi, et raudtee nende õue lähedalt mööduks, veel vähem, et tuleks oma elamisest loobuda ning mujale kolida.

Rünnatud on keskkonnaministeeriumi, täpsemalt keskkonnaministrit, tema väljaütlemise pärast, et Rail Baltic loodavast Nabala kaitsealast läbi ei lähe. On küsitud, et kui on valida inimeste ja mõne looma- või taimeliigi kaitsmise vahel, siis miks eelistatakse viimaseid. Vastu võiks küsida, et kui me neid ei eelista, mis mõte on kaitseala üldse luua?

Keskonnaministri sõnul on alternatiive, mis ei nõua kümnete majade lammutamist, võimalik leida küll ja neid on „trassijoonistajate“ laual rohkem kui üks. „See otsus tulebki väga põhjalikult läbi kaaluda, et hiljem ei selguks, et mõtlematult toimetades tehti ikka midagi valesti,“ ütles ta.

Mõnikord kipub arutelu ikka mürasse sumbuma. Nagu avalikel aruteludel: hõigatakse siit, hõigatakse sealt, mõni on kuri, mõnele teeb asi nalja. Kuigi planeerijad ja otsustajad tulevad koha peale inimestega asja arutama, siis arutelust kipub asi kaugele jääma.

Võib-olla tundub inimestele, et asja aetakse kiirustades ning seetõttu ongi vaja kiiresti ja kõvasti midagi sekka hõigata, muidu jääb üle vaid elu lõpuni tagantjärele tarkusega elada.

Vastupidiselt kiirustamisele jääb mõni asi venima. Nii juhtus Tallinna ringraudtee projektiga, millega veel „nullindatel“ aktiivselt tegeldi. Korraldati arutelusid, seati trassi paika, telliti analüüse. Siis hakkas juhtuma, kuid mitte raudteega – suhted Venemaaga läksid pronkssõduri tõttu hapuks, saabus majandussurutis. Tallinna ümbersõidu projekt asetati riiulile.

Nüüd räägitakse sellest taas. Kuigi transiidis on ärevalt kehvad ajad, on neid, kes soovivad ringraudtee ehitamist, endiselt olemas. Uue ideena on välja pakutud Ämari ja Paldiski ühendamist raudteega. Mõlemat ideed, nii ringraudteed kui Ämari ja Paldiski raudteeliini, peab oluliseks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.