Saada vihje
Tallinna hipodroom viiakse Saue valda? (0)
Ehkki veel septembris 2016 kinnitasid arendajad Harju Elule, et tulevane hobukeskus rajatakse koos hipodroomiga Saku valda, on nüüdseks plaanid muutunud. Uut asukohta otsib Revalgate OÜ Saue vallast.

Miks siis Tallinna hipodroomi üleviimisest Saku valda loobuti? “Saku on liiga pehme ja vesine,” räägib Tallinna hipodroomi juhataja Jüri Järv.

“Saku valla hipodroomi alal asetsevad riikliku tähtsusega strateegilised turbavarud, mille paksus ületab kohati kolme meetri piiri,” lisab MTÜ Eesti Traaviliit juhatuse liige Jaanus Mikk.

Turvas seljatas plaanid

Keskkonnaministeeriumi andmetel on Harjumaal 38 turbamaardlat, millest neli paiknevad Saku vallas. Tallinna hipodroomi esialgu valitud asukohta jäävas maardlas on kokku 2 622 000 tonni turvast.
Maapõueseaduse kohaselt tuleb säärasel juhul detailplaneering enne vastuvõtmist esitada kooskõlastamiseks maa-ametile, mida hipodroomi arendajad aga ei teinud.

“Vaatamata sellele, et tegu on riigile strateegiliselt olulise maardlaga, on turba kvaliteet antud alal väga madal. Selleks, et rajada antud alale hipodroom, tuleb kõigepealt kogu turbapinnas välja kaevata,” selgitab Mikk. Järve sõnul kätkes väljakaevamiskohustus Saku maardla mahust 200 000 tonni.

11. oktoobril 2016 võttis Revalgate OÜ, mille juhatusse Jaanus Mikk ja ärimees Jaan Manitski kuuluvad, vastu otsuse loobuda Saku valda hipodroomi rajamisest. Ühtlasi otsustati alustada uute sobivate maatükkide otsimist.

Saku vallavanem Tiit Vahenõmm kuulis Revalgate’i meelemuutusest käesoleva aasta alguses. “Naabervaldades nad tõesti kompavad ja otsivad,” ütleb ta. “Ega me sellest rõõmu kindlasti ei tunne, sest hipodroom oleks meie piirkonnale andnud põnevust ja mainet juurde.”

Miks ikkagi langes liisk Saue valla kasuks? “Saue krundi all on kindel paekivipõhi, mille peal on mullakiht. See on traavlitele ideaalne. Vee ja niiskusega probleemi ei ole,” räägib Järv.
“Arengukava hipodroomi asukohta vallas ette ei näe ja vald ei ole siin ka otseselt tehingupartner asukoha pakkumisel. Hindame olukorda jooksvalt kooskõlas üldplaneeringu võimalustega,” lausub Saue vallavanem Andres Laisk.

“Olen Tallinna hipodroomi esindajatega kohtunud ja nende plaane arutanud. Vald on võtnud suures pildis toetava positsiooni tänase teadmise põhjal,” selgitab Laisk.

Üleviimine 2018-2019?

“Saue valla esindajatega on kohtutud ühel korral ning Revalgate`i poolse ettepanekuna oli tõsiselt arutluse all vaid üks asukoht,” väidab Järv. Vallaametnikega saadi kokku märtsis.

“Maa müüjatega oleme kohtunud mitu korda, et arutada ala sobivust hipodroomile,” selgitab Mikk.
Kuhu täpsemalt hipodroom tuleks, et soovi arendajad hetkel öelda, sest krundi ostu-müügi tehingut pole veel sõlmitud. Küll ütleb Järv, et ostetava krundi suuruseks Saue vallas on ca 30 hektarit. Plaane on koomale tõmmatud, sest varasemalt kavandati Saku valda hobukeskust lausa viis korda suuremale alale.
Millal algab hipodroomi üleviimine Saue valda? “Üleviimine võib jääda ajavahemikku 2018. aasta lõpp kuni 2019. aasta teine pool. Protsessi edasiste arengute algkorral saab juba anda täpsema tähtaja,” lisab Järv.

Lahtine on ka, kui palju hipodroomi üleviimine Saue valda maksma läheb. “Hetkel tegeleme maksumuse hinnangu koostamisega,” selgitab Järv.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.