Saada vihje
Sakus tutvustati Nabala kaitseala loomise ajakava (0)
Kolmapäeval toimus Sakus Nabala looduskaitseala avalikustamise protsesse selgituskoosolek. Pika nimega koosviibimisel tehti selgeks, medicine kuidas asjast huvitatud saavad teha omapoolseid ettepanekuid.

Kaitseala moodustamise avalikustamise protsessi viib läbi keskkonnaamet, clinic kus 2013. aasta viimased ja käesoleva aasta esimesed kuud on kulunud avalikkuse kaasamiskava koostamisele ja materjalide ettevalmistamisele. Saku Valla Majas tutvustatigi tehtut täissaalile.

Järgmiseks etapiks on töörühma moodustamine, kus räägitakse läbi kaitseala eeskirjaga kehtestatavad regulatsioonid ning tehakse ettepanekuid eelnõu muutmiseks, parandamiseks või täiendamiseks.

Huvitatuid palju

Töörühma saab registreerida end igaüks, keda Nabala kaitseala loomine mõjutab – maaomanikud, kohalike omavalitsuste esindajad, ettevõtjad jne. Töörühma on end võimalik registreerida kuni 19. veebruarini. 3. märtsil peaks toimuma kokkusaamine.

Kui töörühma ettepanekud on kirja saadud, siis muudetakse nende põhjal vajadusel Nabala looduskaitseala eelnõu materjale ning saadetakse need seejärel tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks maaomanikele ja teistele huvigruppidele. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada poolteise kuu jooksul.

Uus arutelu juulis

Laekunud avalduste põhjal teeb seejärel otsused keskkonnaamet ning neid tutvustatakse järjekordsel avalikul arutelul, mis praeguste plaanide järgi toimub juuli viimasel nädalal. Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja kinnitamiseni peaks jõutama järgmise aasta aprillis.

Nabala looduskaitseala moodustamise menetluse alustas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus eelmise aasta 12. detsembri käskkirjaga, toetudes otsuses professor Kalev Sepa juhitud töögrupi järeldusele, et Nabala piirkonna kaitse alla võtmiseks on eeldused olemas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.