Saada vihje
Riigikohus jättis Padise ja Vasalemma kaebused rahuldamata (0)
Kuigi kaks valda moodustatud Lääne-Harju vallast kaebasid sundliitmisotsuse riigikohtusse, ei saanud nad ometi õigust. Seega jääb kehtima suure valla loomise otsus.

Riigikogus otsustas 19. oktoobril jätta rahuldamata Padise vallavolikogu ja Vasalemma vallavolikogu tänavuse aasta 31. juuli taotluse tunnistada valitsuse 13. juuli määruse “Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse“ ja vabariigi valitsuse 3. aprilli 1995. aasta määruse “Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” lõiked 1 ja põhiseadusvastaseks ja kehtetuks.

Seega jääb kehtima otsus sundliita Padise, Keila ja Vasalemma vald ning Paldiski linn Lääne-Harju vallaks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.