Saada vihje
Raudteed viiakse ringteega kokku (3)
Detsembri keskel kogunesid omavalitsusjuhid kuuest vallast, kust Rail Baltic eeldatavalt läbi hakkab minema, ning töötasid välja täiesti uue trassivariandi. Jaanuari teisel nädalal teatas aga Kiili vald, et nemad seda varianti siiski ei poolda.

Kuue valla (Jõelähtme, Kiili, Kose, Rae ja Saku vald Harjumaalt ning Kohila vald Raplamaalt) juhtide poolt välja pakutud lahendus jagab trassi kaheks. Reisiliikluse jaoks jookseks raudtee Tallinnast Ülemistelt Sakku ja sealt edasi mööda olemasoleva raudtee koridori. Kaubavedude jaoks pakuti välja uus trassialternatiiv, mis Muugalt alates jookseks mööda Tallinna ringteed ning ühineks Saku vallas olemasoleva raudtee koridoriga.
Üks suurematest asulatest, mida raudtee läbiks, on Kiili vallas asuv Luige, kus elab 1100 inimest. Kiili vallavalitsus ja -volikogu on arvamusel, et läbi Luige raudtee ehitamist peaks vältima.

Kiilil oma eelistus

9. jaanuariks kutsuti Kiili vallas seetõttu kokku erakorraline volikogu istung. Inimesi pungil täis saalis toimunud istungil kiitis vallavolikogu heaks seisukoha, et mööda ringteed kulgev raudteetrass on Kiili valla territooriumi puudutavatest variantidest kõige vähem sobilik. Põhjus: trass kulgeks läbi Luige aleviku, kus elab üle 1000 inimese ning selle rajamine tooks kaasa suured negatiivsed mõjud sealsele inimasustusele, sealhulgas kümnete eluhoonete lammutamise vajaduse.
Volikogu esimees Mihkel Rebane pidas vajalikuks volikogu nimel lisada, et Kiili volikogu ja vallavalitsus ei vastusta Rail Balticu kiirrongiliini, seda peetakse Eesti riigi arengu seisukohalt vajalikuks. “Juhul kui valla territooriumilt üle minek osutub vältimatuks, siis Kiili valla jaoks on eelistatum variant 10E,” ütles ta.
10E on problemaatiline mitmes mõttes. Esiteks ei ühti see kuue valla väljapakutud trassiniidiga, teiseks läbiks see loodavat Nabala looduskaitseala.
Vallavanem Valeri Kukk ütles Harju Elule, et kui 10E on teistele vastuvõetamatu, siis Kiili valla järgmine eelistus oleks trassivariant 13A, mis möödub Kiili alevikust lõunast ca kilomeetri kauguselt.

Ring ümber pealinna

Kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust ühe eestvedaja ja Saku vallavolikogu esimehe Tanel Otsa sõnul on omavalitsusjuhid võtnud trassiarutelus ohjad enda kätte, seda nii Pärnu-, Rapla kui Harjumaal. Nn Tallinna ringtee trassivariant on selle tulemus. “Kuue valla esindajad leppisid kokku, et edaspidi tegutsetakse protsessis ühiselt,” ütles ta.
Koos välja töötatud trassivariant esitatakse järgmisel teisipäeval Rail Baltic juhtkomiteele, et see lisatakse teiste variantidega võrdlusesse. Alla kirjutasid ettepanekule Tallinna, Rae valla, Saku valla, Raasiku valla, Jõelähtme valla, Kose valla ja Juuru valla juhid. Kiili vald ettepanekule allkirja ei andnud.
Mööda ringtee marsruuti kulgev Rail Baltic ärataks ellu ka aastaid kavandatud, kuid nüüdseks juba peaaegu unustatud Tallinna ringraudtee, millega juhitaks Tallinnast mööda ohtlikud veosed ning mis ühendaks omavahel Muuga ja Paldiski sadama.
Tanel Otsa sõnul saaks tulevikus samadel rööbastel Tallinna ringtee joonega liikuda ka kohalik reisirong, mis ühendaks Harjumaa tõmbekeskusi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.