Saada vihje
Rangelt vabatahtlik (0)

Vabatahtlik on tore sõna. Seda saab kasutada nii adjektiivi kui substantiivina (omadus- ja nimisõnana). Tähendus on kattuv: tehakse midagi ilma sunduse või kohustuseta. Tahe on mõlemal juhul vaba.
Erinevalt tähendusest on selle sõna viide tegelikkusele üsna muutlik. Oli aeg, order mil kõik oli vabatahtlik – Eesti ühinemine Nõukogude Liiduga, osavõtt kõikvõimalikest ühiskondlikest üritustest jne. Tegelikkuses polnud seal vaba tahte ja kohuseprii tegemisega midagi pistmist.
Et naeruvääristada vabatahtlikkuse mõiste kasutamist diktatuuride poolt, lisas George Orwell oma teoses “Loomade farm” sinna ette sõna “rangelt”. Millegi (kohustusliku) tegemine polnud enam lihtsalt “vabatahtlik”, vaid “rangelt vabatahtlik”.
Mida võiks tähendada “vabatahtlik” siis, kui regionaalminister pani kirja, et omavalitsustel on vabatahtliku ühinemise otsust võimalik maavanemale üle anda hiljemalt 30. detsembril 2014? Kui on ette nähtud, et “vabatahtlik” ühinemine PEAB toimuma käesoleva aasta lõpuks, siis kui palju on seal vaba tahet?
Tõmbekeskuste Eesti reformikava pidasid kohalikud omavalitsused parimaks, mida regionaalministril välja pakkuda oli. Seega saab minister või ministeerium rääkida nüüd tõesti “vabatahtlikkusest” – ise te ju selle valiku tegite, vaba tahte alusel. Kuid valik tehakse alati variantide seast. Kui vaba on tahe, kui su ette antakse kindlad variandid, kust valik teha, on omaette küsimus.
Paber kannatab kõike. Ka kõrvad võtavad kõik vastu. Kui tütarlaps M. ütleb, et osales koduküla koristustalgutel vabatahtlikult, ei kipu keegi kahtlema. Kui röövel Ö. ütleb politseinikele, et kodanik S. loovutas oma rahakoti koos sisuga talle vabatahtlikult, siis kiputakse kahtlema.
Kuid ühinemiseks läheb kindlasti. Ja suure tõenäosusega tekib Lääne-Harjumaale pindalalt hiiglaslik omavalitsus. Võib-olla kaks. Inimesi juurde ei tule. Vähemalt lähiaastatel mitte.
Nissi vallavanem Peedo Kessel ei tahagi sel põhjusel rääkida haldusreformist, vaid nimetab seda territoriaalseks reformiks. Piire nihutatakse. “Ses mõttes on tegu sama jamaga, millega eelmistel kordadel,” ütles ta. “Mistõttu minu usk on nõder.”
Selle eest ei saa teda kritiseerida. Uskumine või mitteuskumine on tõepoolest vabatahtlik.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.