Saada vihje
Raasiku vallavanem Andre Sepp: Peamine ülesanne on taastada koostöömeel (0)
31. oktoobril valis Raasiku vallavolikogu vallavanemaks 46-aastase Andre Sepa, kes on varasemalt töötanud Harju politseiprefektuuris, olnud Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees, riigikogu asendusliige ja ka Raasiku vallavanem.

Andre Sepp, Te olite Raasiku vallavanem aastatel 1999-2011. Mida te peate oma tolle perioodi suurimateks saavutusteks?

See oli pikk aeg, mille sisse jäi väga palju asju. Omandireform ja maareform tulid lõpule viia. Väikseid võite oli päris palju. Kulminatsioon saabus Aruküla põhikooli renoveerimise ja juurdeehitusega, mis valmis 2010. aastal.

2011. aastal sai Teist riigikogus asendusliige. Mis oli kannapöörde põhjuseks, et te jätsite Raasiku valla ja jätkasite Toompeal?

Iga valdkonna esindaja võib kuuluda riigikokku ja see ei olnud Raasiku vallast äraminemine. See ei olnud kuidagi põgenemine. Pigem võiks öelda, et praegu saab seda tööd jätkata.

Mida õnnestus viie ja poole aastaga riigikogus ära teha?

Neid asju oli päris palju, mis puudutab seadusloomet ja mis võib-olla väga välja ei paista. Endale meenub eeskätt töö väliskomisjonis. Meil on välisministeerium ja riigikogu väliskomisjon, mis on suuresti konsensuslik komisjon. Eesti riigi välisesindused on sümpaatsed.
Koostasin ka kohalike omavalitsusüksuste teede raporti, kus ma osutasin puudustele riigikogu ees ja nendega on täna osaliselt arvestatud. Vaidlused haldusreformi üle olid riigikogus igapäevased. Mul oli pikem ja suurem töö algusest lõpuni uue hädaolukorra seaduse menetlemisel.

Eelmise aasta novembris Reformierakond langes opositsiooni. Teie kui asendusliige jäite oma kohast ilma. Mida järgneva aasta jooksul teinud olete?

Selge see, et kui ma asendusliikmena läksin riigikogusse, ma pidin arvestama sellega, et võib tulla muudatusi.
Pärast riigikogu ma olen olnud Harju Tarbijate Ühistu nõukogu liige ja saanud COOP Eestit nõustada klient-omaniku programmi käivitamisel. Osalesin Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni töös.
Mul on hea meel, et sain tegelda üsna palju oma pere ja lastega, mis olid jäänud pikalt tagaplaanile. Mul on kolm last.

Te olete Reformierakonna liige, aga kohalikele valimistele te tulite ikkagi valimisliiduga Raasiku Vald. Millest säärane otsus?

See otsus ei olnud isiklikult minu tehtud. See oli meie meeskonna otsus. Reformierakonna Raasiku organisatsioon arvas, et me peame küsima inimeste käest, millised on nende eelistused. Teatavasti on alati nii, et väiksemas kohalikus omavalitsuses suurem osa aktiivseid inimesi on mitteerakondlikud ja väiksem osa erakondade liikmed.

Kui palju Teie valimiskampaania maksma läks?

See aruanne on alles esitamisel. Need summad olid suhteliselt tagasihoidlikud, inimeste omapanustamise peal. Mingisuguseid muid sponsoreid meie valimisliidul ei olnud.

Võidu hetk. Andre Sepp (taga vasakul) kuuleb häältelugemise komisjonilt, et vajalikud 9 häält on käes. Raivo Uukkivi (taga paremal) peab alla neelama kaotuse. 

Kui Te saite 15. oktoobril teada valimistulemuse – 8 kohta 17st – siis see oli alles pool võitu.

Jah, muidugi. Oligi tunda pinevust kahe suurema liidu vahel (valimisliit Raasiku Vald ja valimisliit Kodukoha Eest – A.T.) ja see tulemus võis olla suhteliselt etteennustatav. Meil oli unistus, et me saame enamuse, aga sellest jäi puudu 24 häält.

Siis on veel üksikkandidaat Garina Toomingas ja Tõnu Suurkuusk valimisliidust Üheskoos Edasi. Kumma neist ära moosisite?

Mul ei ole mingit moosi olnud. Eks seal oli vallavanemate võitlus. Mina helistasin valimisööl Ants Kivimäele (Kodukoha Eest liige – AT), helistasin Garina Toomingale, helistasin Tõnu Suurkuusele. Õnnitlesin neid, soovisin läbirääkimisi pidada.
Üritasin korduvalt alustada läbirääkimisi ka teise suure liiduga (Kodukoha Eest – A.T.), sest koostöö oleks ju parem, kui oleks laiem, aga nad vältisid seda, vältisid kohtumist üldse arutamiseks. Viimane kõne oli veel valimistejärgsel reedel, kui öeldi, et Andre, ära torma, aega on. Jäin ootama nende reaktsiooni, aga seda enam ei tulnud.
Üks seltskond oli ühe poolt ja teine teise poolt, ei olnud nõus selles osas järeleandmisi tegema.

Ja otsustav üheksas hääl tuli…

Valimised on ju salajased, aga Tõnu Suurkuusk on avaldanud toetust. Nüüd on ka läbirääkimised nende valimisliiduga erinevatel valdkondlikel teemadel. Otsustajaks jäi Tõnu Suurkuusk ja ta on lubanud meid toetada.

Kui kaua ennast Raasiku vallavanema ametis näete?

Minu elu on olnud väga pikalt nelja-aastases tsüklis. Mu peamine ülesanne oleks, niipalju kui võimalik, koostöömeelt taastada. Ma usun, et väikese valla volikogu peaks olema oluliselt ühtlasem, kui ta praegu välja paistab.
Kavatsen olla neli aastat vallavanem. See on praegune seadusest tulenev perspektiiv. Olen seda pikalt planeerinud, ja nagu ma ka volikogu ütlesin, soovin seda vastutust kanda. Hea koostööna peaks see olema võimalik.

Ja millised oleksid Teie esimesed ettevõtmised vallavanemana?

Esimene ettevõtmine on viieliikmelise vallavalitsuse moodustamine. Siis tuleb asjadele reaalselt otsa vaadata, mis on lahtised asjad, mis on pooleli. Volikogu liikmena olen ma üldjoontes kursis, mis vallas toimub, aga see sõltub väga palju vallavalitsuse moodustamisest ja ka ametkonnaga kohtumisest, mida ma tahan kindlasti teha.

TEAVE: Kuidas valiti Raasiku vallavanem?
• Kohalikud valimised Raasiku vallas kindlat võitjat ei andnud. 17 võimalikust mandaadist sai VL Raasiku Vald 8 kohta, VL Kodukoha Eest 7 , VL Üheskoos Edasi ühe koha, lisaks üksikkandidaat Garina Toomingas.
• VL Raasiku Vald vallavanema kandidaadiks oli reformierakondlane Andre Sepp, kes pidas seda ametit ka enne 2011. aastat, kui ta riigikogu asendusliikmeks siirdus. VL Kodukoha Eest toetas viimased neli aastat Raasiku vallavanemana töötanud sotsiaaldemokraat Raivo Uukkivi jätkamist.
• Kahe konkureeriva leeri soovimatus kokku leppida tegid kaalukeeleks nii Tõnu Suurkuuse kui Garina Toominga. Uus Raasiku vallavolikogu kogunes esimest korda 25. oktoobril, valides 9 poolthäälega volikogu esimeheks Tiina Rühka, kes oli Andre Sepa esitatud kandidaat. Võitlus polnud siiski veel läbi.
• 31. oktoobril kogunes Raasiku vallavolikogu uuele istungile, kus peamiseks päevakorrapunktiks oli vallavanema valimine. “Tunne on sügisene. Volikogu otsustab, ennustamine ei ole minu töö,” ütles Andre Sepp vahetult enne istungi algust Harju Elule heatujuliselt.
• “Üks peab üle olema ja koosseisu häälteenamus on üheksa. Kes üheksa saab, see võidab,” arvas Raivo Uukkivi istungi eel. Kaotuse korral lubas ta võtta puhkuse omaenda Kivi talus.
• Häälte kokkulugemisel selgus, et häältega 9:8 jäi Raasiku vallavanema valimisel peale Andre Sepp.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.