Saada vihje
Põrguvälja liiklussõlme ehitus toob liikluses muudatusi (0)
22. veebruaril toimus Rae kultuurikeskuses infokoosolek Põrguvälja liiklussõlme ehitamiste järgmiste etappide osas. Alates märtsist on oodata muudatusi liikluskorralduses.

Põrguvälja liiklussõlme ehitajaks on Lemminkäinen Eesti AS. Ehitaja poolelt rääkis liiklussõlme tulevastest muudatustest Põrguvälja objekti projektijuht Priit Kuldsaar. Muudatused puudutavad nii sõidumarsruute kui ka bussipeatusi.

Praegu on Rae valla kodulehel kättesaadav Põrguvälja liiklusskeem, discount mida Lemminkäinen nimetab kevadhooaja esimeseks etapiks. Põrguvälja projektijuhi Kuldsaare sõnul muutub liiklus esimeses etapis vähe. “Hinnanguliselt peaks uue liiklusskeemi esimene muudatus toimuma märtsi teisel nädalal, case ” rääkis ta. Kui ilmad on sobilikud ja Lemminkäineni ettevalmistustööd püsivad graafikus, pharm muutub liikluskorraldus Jüri ringil, mis ühendab Põrguvälja ja Aleviku teed ning Tallinna ringteed. Nimelt kaob ära Jüri ring oma praegusel kujul.

Uued marsruudid

Jüri ring muutub T-kujuliseks ristmikuks, kust ei ole enam võimalik pöörata Aleviku teele ehk Jürisse. Tee sulgemise põhjuseks on rambi ehitus. Kuldsaar ütles, et praegusel Jüri ringristmikul säilitatakse tee sulgemisega ringliiklus, kuid Jürisse tuleb teist teed pidi sõita. “Liigelda saab nüüd juba kasutuses oleva lisa sissesõidu kaudu, mis viib transpordi Ringi teelt otse Tallinna ringteele,” selgitas Kuldsaar. Uut marsruuti hakkavad kasutama kõik sõidukid. Märtsis algavad jaotusringil veel kaevetööd, mis kitsendavad praegust liiklust.

Jüri ringilt jääb esimese etapi puhul veel avatuks Põrguvälja tee. Teed saab kasutada ka ehitustööde teises etapis, mille kestel ehitatakse välja Parkla tee, mis külgneb Motec OÜ ja Konekesko Eesti ASga ning ühendub Jüri jaotusringiga. Seejärel suletakse ka Jüri ringi juures Põrguvälja tee sissesõit, kuhu ehitatakse teine ramp.

Probleemid lahendatud

Ehitustööde kolmanda etapiga, mis peaks algama aprilli keskpaigast, kaob ära Põrguvälja sissesõit Jüri ringilt. See muudab autojuhtide senist liikumisharjumust. “Autod, mis tulevad Põrguvälja teelt, saavad Parkla teelt ilusti Jüri jaotusringile. Need, mis suunduvad Põrguvälja teele, peavad selle teeotsast mööda sõitma, sooritama tagasipöörde ja saavad siis Põrguvälja teele,“ rääkis Kuldsaar, kes nentis, et tegu on hädapärase lahendusega.

Põrguvälja liiklussõlme ehitaja soovitab autojuhtidel kasutada Põrguvälja teele pääsemiseks hoopis Viadukti teed, mis jääb Jüri jaotusringist paarisaja meetri kaugusele. Kuldsaare sõnul lahendatakse Viadukti teega enamik probleeme.

Murekohaks bussipeatused

Planeeritud ehitusetappidel on oma mõju ka ühistranspordile. Üheks suurimaks muudatuseks on praegused Põrguvälja bussipeatused, mis tuuakse Viadukti tee ristumiskohtadele. See tähendab, et bussipeatusi nihutatakse üle 600 meetri. Kuldsaare sõnul pakuti Harjumaa Ühistranspordikeskusele võimalust kasutada Põrguvälja teed, kuid asutus loobus sellest.

Küsimuse all on ka Jüri jaotusringi Pildiküla bussipeatus. Ehitustööde esimestes etappides ei tohiks bussipeatusega probleeme olla, kuid hilisemates staadiumites võib tekkida vajadus seda siiski liigutada. Põrguvälja liiklussõlme tehnilise projekti järgi on ette nähtud olemasoleva Pildiküla bussipeatuse likvideerimine.

Liiklusohutuse seisukohalt ei ole mõistlik kavandada uut bussipeatust jaotusringi piirkonda. Kuldsaare sõnul on tulevane liiklussõlm senisest hoopis teise kujuga ja nõuab uut lahendust jalakäijatele. Uued Pildiküla bussipeatused plaanitakse siiski projekteerida Põrguvälja liiklussõlme piirkonda.

Kolmas etapp peaks lõppema juuni alguses. Selleks ajaks peaksid valmis olema Põrguvälja ja Aleviku tee rambid, mis ühendatakse viaduktiga. “Kõigi eelduste kohaselt peaks aasta lõpuks olema tehtud põhiosa asfalteerimistöödest. Tahan loota, et oleme oma töö oktoobri lõpus või novembri alguses lõpetanud niimoodi, et liiklussõlm on valgustatud, märgid on väljas ja haljastus on tehtud,” ütles Kuldsaar.

Põrguvälja liiklussõlm on Tallinna ringtee, Jüri aleviku ja Põrguvälja tehnopargi suunalise liikluse kokkusaamispunktiks. Praegune liikluskorraldus on lahendatud samatasandilise ringristmikuna, mis ei toimi enam piisava läbilaskvusega, tekitades tipptundidel ummikuid. Uue valmiva ringristmiku asemele tuleb eritasandiline ristmik, kus Jüri ja Põrguvälja vaheline liiklus hakkab käima üle Tallinna ringtee.
Jüri jaotusring on Tartu maantee alune ringtee, millelt saab võtta suuna kõigi Eesti põhimaanteede suunas. Olulisi muudatusi jaotusringil ei tule, küll aga korrigeeritakse ringristmiku pealesõitude ja väljasõitude trajektoore.

PRIIT PÕLDMÄE
Rae abivallavanem

Vaadates täna võimalike etappide ehitusaegseid liikluskorralduslahendusi, võib juba eeldada, et sellise suure liikluskoormusega piirkonnas tuleb väga keeruline aasta. Jüri on kiiresti arenenud ja sellest tulenevalt on suur nõudlus liikumise vajadusele nii elanike kui ka ettevõtjate poolt.

Suure nõudluse juures on aga Tallinnast möödasõiduks olemas vaid üks ringtee ja sellest tulenevalt on Jüri ringil täiendav transiidi koormus. Arvan, et tuleb väga keeruline aasta ja ehitus võib põhjustada piirkonnas päris suure kaose. Tallinna lähipiirkond vajaks kiiresti alternatiivset ringteed.
Samas on hea teada, et ehitus on plaanitud ellu viia väga lühikese aja jooksul ja kui see sügise lõpus valmis saab, normaliseerub kindlasti piirkonna liikluskoormus. Tänased tavapärased tipptundide ummikud peaksid kaduma.

Uued juurdepääsud meie tootmis- ja ärialadele annavad võimaluse planeerida Jüri-sisese liikluse (näiteks Aruküla teelt kuni Jüri kirikuni) ainult sõiduautodele. Arvestades võimaliku riigigümnaasiumi rajamisega Jürisse, saame aleviku keskosa liikluskoormust vähendada ja muuta seda meie elanikele turvalisemaks.
Maanteeameti sõnul on peatselt väljakuulutamisel riigihange ka Lagedi ristmiku piirkonnas oleva ringtee ehitamiseks ja sügisest plaanitakse leida ka ehitaja ringtee viimasele lõigule, mis läbib Rae valda.
Seega ehitustegevust jätkub veel paariks aastaks, aga positiivne on see, et juba 2017. aasta lõpuks saab ringtee kogu Rae valla piirides ilmselt valmis.

Graafik. Graafikul on näha Jüri liiklussõlme marsruuti Jüri alevikust Põrguvälja teele, mida liiklussõlme ehitaja soovitatab kasutada alates aprilli keskpaigast. Lisaks liigutatakse Põrguvälja tee bussipeatusi üle Viadukti teeni. Kaardil on näha Jüri liiklussõlme marsruuti Jüri alevikust Põrguvälja teele, mida liiklussõlme ehitaja soovitatab kasutada alates aprilli keskpaigast. Lisaks liigutatakse Põrguvälja tee bussipeatusi üle Viadukti teeni. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.