Saada vihje
Pentus: Rail Baltic üle Nabala ei lähe (0)

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles Harju, drug Rapla ja Pärnu maavalitsusele saadetud vastuskirjas, clinic et Rail Balticu trassi rajamise keskkonnamõju strateegilise hindamise programm vajab sisulisi ja vormilisi parandusi.

Keskkonnaministri sõnul ei tohi sedavõrd olulise projekti ettevalmistuses lubada vigade tegemist, anabolics sest selle taha võib hiljem takerduda kogu investeering.

Keskkonnaminister kordas üle ka varasemat seisukohta, et moodustamisel olevast Nabala kaitsealast üle sõitev trass ei saa Keskkonnaministeeriumi heakskiitu, sest tundlikku veeala läbiv massiivne raudteetrass seaks ohtu unikaalse looduskeskkonna säilimise. Minister selgitas, et selle ebamõistliku lahenduse üheks võimalikuks alternatiiviks on juba olemasoleva raudteekoridori kasutamine kiirrongile sobiva taristu rajamiseks ning alternatiive on teisigi.

Minister rõhutas, et eeltöös tuleb käsitleda ka põhjavee kaitstust ning ühisveevärgi põhja- ja pinnaveehaarete asukohti.

Samuti on Euroopa Liidu rahastuse saamisel oluline võimalusel välistada Natura alade läbimine. Kohtades, kus see siiski hädavajalikuks osutub, peab olema selgelt põhjendatud, et alternatiivseid asukohti trassidele ei ole, ning konkreetselt fikseeritud, milliste leevendusabinõudega mõju hüvitatud saab.

Keskkonnaministeeriumile esitatud programmis ei olnud käsitletud mõju merekeskkonnale, meretranspordile ja Eesti sadamatele, kuigi dokumentides on mainitud, et Rail Balticu kaubajaam rajatakse Muuga sadamasse.

Samuti oli mitmeid puudusi avalikustamise dokumenteerimise osas. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm vajab täiendamist ka juhtkomitee poolt lisatud Tallinna ringtee trassi osas, mis praegusest programmist puudub.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.