Saada vihje
Õpilaselt võetud sõidukaarti uuritakse (0)
Kriitika bussijuhtide suunal sunnib Harjumaa Ühistranspordikeskust suhtlusprobleemidele lahendust leidma. Tulemas on koolitused nii sohvritele kui ka õppepäevad erinevates Harjumaa koolides.

Sotsiaalmeedias püstitatud mure on toonud päevakorda avaliku bussiteenuse kvaliteedi. Mida teeksite, order kui teie laps ei jõua hommikul kooli, sick sest bussijuht jättis õpilase sõidukist maha ning konfiskeeris tema sõidukaardi? Väidetavalt just selline juhtum leidis aset ühel Harjumaa bussiliinil. Tänaseks on tavatu lugu jõudnud internetist kaugemale ning toonud kaasa avalduse politseis.

Harku valla kommunikatsioonijuhi Kady-Ann Suti sõnul on vallavalitsus edastanud elanike Facebook`i kommuunis kirjeldatud juhtumid Harjumaa Ühistranspordikeskusele, kellelt oodatakse kiireid lahendusi teenuse kvaliteedi tõstmiseks.

“Meieni jõudnud kaebustest kahjuks suurem osa puudutavad tõesti bussijuhtide käitumist ja suhtlemist reisijatega,” ütleb üheksas omavalitsuses bussiliiklust korraldava ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo.

Ühe kuupileti tasu

“Teisalt võib osaliselt olla esinenud probleemide tekkepõhjuseks ka asjaolu, et mitmetel lapsevanematel ei ole tasutud lapse kooli ja koju sõidu õiguseks vajalik omaosalustasu, mis vastavalt uuele korrale tuli tasuda 1. oktoobriks,” lausub Sutt.

[mks_pullquote align=”left” width=”250″ size=”20″ bg_color=”#1e73be” txt_color=”#ffffff”]“Kindlasti ei anna puuduv sõiduõigus bussijuhile alust ebaviisakaks käitumiseks”[/mks_pullquote]

Nimelt jõustus sügisest Harku vallas muudetud õpilastranspordi kord. Alates oktoobrist tuleb õpilastel soetada spetsiaalne sooduspilet, mis on võrdne elukoha ja kooli vahelises piletitsoonis määratud kuupileti hinnaga. 18-46 eurot maksev pilet kehtib seejuures kooliaasta lõpuni.

Septembris oli vald sooduspiletiga sõiduõiguse andnud 1297 õpilasele, kuid Harjumaa Ühistranspordikeskuse andmeil oli 8. oktoobriks omaosalus tasutud vähem kui pooltel – 549 õpilasel.
“Kindlasti ei anna puuduv sõiduõigus bussijuhile alust ebaviisakaks käitumiseks, kuid elanikud saavad kaasa aidata bussijuhtidega esinevate konfliktide vältimisele sellega, et nad on taganud enda või oma lapse korrektse sõiduõiguse,” tõdeb Sutt.

Reisija, kes siiski tunneb, et tema õigusi on riivatud, peaks sellest informeerima nii vedajat kui ka Harjumaa Ühistranspordikeskust. “Meie suhtleme siis vedajaga ja kui jutust ei aita, on meil õigus ka vedajaid korrale kutsuda, kasutades rahalisti mõjutusi. Sellised punktid lepingus on täiesti olemas,” kinnitab Jõgisoo. Sama meelt on Sutt, kes palub juhtide ebaviisakast käitumisest vallavalitsust teavitada.

Ent bussijuhtidega otse rääkides on ühistranspordikeskus jõunud järeldusele, et sohvrid on sageli oma muredega üksi jäetud. Seepärast hakataksegi lähiajal bussijuhtidele koolitusi korraldama, kus üks teema on kliendi ehk reisijaga suhtlemine. “Soovime edaspidi juhtidega tihedamini kontakteeruda ning nende mured ära kuulata. Esimeseks katseks ongi eespool mainitud koolitused,” räägib Vello Jõgisoo. Novembris algavatele kursustele on tänaseks registreerunud juba 180 bussijuhti.

[mks_pullquote align=”right” width=”250″ size=”22″ bg_color=”#dd9933″ txt_color=”#ffffff”]“Soovime edaspidi juhtidega tihedamini kontakteeruda ning nende mured ära kuulata”[/mks_pullquote]

“Enamus nendest juhtumitest, mis meile ja reisijatele tuska teevad, on olnud arutusel ja nii mõnigi kord ka koostöös maakonna järelevalvajatega lahendatud,” selgitab Jõgisoo. “Ega meile siis ainult halvad signaalid laeku. Tihti on ka reisijad meile kiitvaid hinnanguid juhtide ja ühistranspordi korralduse kohta saatnud. Alati saab aga paremini ja eelkõige tegeleme järelevalve suunamisega probleemsematele liinidele.”

Kummaline kaart

Internetikeskkonnas tähelepanu äratanud lapselt kaardi konfiskeerimise juhtumist saab asjaosaliste sõnul täpsemalt rääkida alles siis, kui kõik detailid on selgunud. “Asja uurib vedaja, Ühendatud Piletid AS ja kuuldavasti ka politsei,” lausub Jõgisoo. “Kindlasti ei tohi juht mingil juhul kaarti, kui see on ikka ühiskaart, konfiskeerida,” rõhutab ta.

Harjumaal veoteenust osutava OÜ ATKO Liinid juhataja-kvaliteedijuhi Hannes Liimanni sõnul ei vastanud õpilase esitatud dokument täna kehtivatele normidele, mistõttu see konfiskeeriti. “Oleme esitanud PPA Põhja prefektuuri avalduse selgitamaks välja kaardi päritolu ja sellega seonduvad asjaolud,” kirjutab Liimann oma vastuses ning lisab, et saab teemat täpsemalt kommenteerida pärast uurimise lõppemist.

Juhtumit kommenteerib Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Andres Sang: “Põhja prefektuur on saanud selle vahejuhtumi kohta avalduse, menetluslik otsus võetakse vastu pärast avalduses väljatoodud asjaoludega tutvumist.”

[mks_separator style=”double” height=”2″]

Ühistranspordi parandamine

  • Bussijuhi ja reisija vaheliste otsetehingute vähendamiseks varustatakse lähikuudel kõik Harjumaa avalikel liinidel sõitvad bussid kaameratega. Reisijatele paremaks teenindamiseks korraldatakse aasta lõpus ka bussijuhtidele koolitusi.
  • Tänaseks on ühistranspordi kasutamist puudutavad õppepäevad läbi viidud Kose valla koolides. Järgmised õppepäevad toimuvad 14., 15. ja 17. oktoobril Kuusalu vallas. Läbirääkimised õppepäevade korraldamiseks on lõpusirgel ka Harku vallaga. Oma järge ootavad veel Saue, Jõelähtme ja Viimsi valla õpilased.

[mks_separator style=”double” height=”2″]

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.