Saada vihje
Oodatud staabihoone valmib septembris (0)
Article title
Arti Levandi seisab hoone kõrval, kuhu saab ruumid Männiku malevkond.
Paari kuu pärast saab valmis peaaegu seitse miljonit eurot maksev Kaitseliidu Harju maleva uus keskusehoone. Tallinnas Männikul asuva kompleksiga saavad kaitseliitlased juurde üle 4100 ruutmeetri vajalikke ruume.

Staabi- ja tagalahoone sarikapidu peeti tänavu 15. juunil. Harju maleva pealik, kolonelleitnant Eero Kinnunen ning peaehitaja Nordlin ehituse esindajad saagisid läbi pärjapuu. Lõplikult peab hoone valmima septembris.

Maleva staabiülem, major Arti Levandi ütleb, et uut keskust on kaitseliitlastele väga vaja. Valmivad laoruumid, õppeklassid, pesuruumid, tehnika remondi ruumidest ning relvahoidlad. “Kaitseliidu Harju maleva ning laiemalt kogu peastaabi parandab tagala võimekust kordades. Kogu varustuse, mis on siiani laiali väga erinevates kohtades, saab koguda kokku Männikule. Edasiminek hoiutingimustes on võrreldes vanade Silikaadi hoonetega kordades. Siin saab hoida vajalikku niiskus- ja temperatuuritaset,” räägib Levandi. Tema sõnul paraneb ka varustuse ja muu vajaliku väljaandmise kiirus.

Remondipaik autodele

Maleva staabi- ja tagalakeskuse kogumaksumus on ligi seitse miljonit eurot ning ehitustöid rahastatakse riigieelarvest. Ehitusprojekti autor (peaprojekteerija) on AS Resand. Töid alustati mullu augustis.
Suuremal hoonel, mis asub praeguse staabihoone kõrval, on kolm korrust. Esimesel ehk kõige kõrgema laega korrusel asuvad laopinnad. Sellel hakatakse hoidma Kaitseliidu enda ja eriorganisatsoonide (naiskodukaitse, noored kotkad ja kodutütred) varustust.

“Enam ei pea me olema enda varaga teiste kukil või kusagil rendipinnal,” rõõmustab Levandi.
Teisele ja kolmandale korrusele on planeeritud näiteks õppeklassid, eriorganisatsoonide ruumid ja muu vajalik. Maleva staap jääb esialgu praegustesse ruumidesse.

Suurema hoone taha on ehitatud veel mõned väiksemad majad. Ühes nendest hakatakse lähitulevikus hooldama maleva autosid ja muid sõidukeid. “Siin suudame korrastada maleva sõidukeid. Varem pidime teenust sisse ostma. Nüüd saavad seda Männikul teha omad vabatahtlikud,” räägib Levandi.

Selleks on rajatud garaažid, töökojad ning remondiks vajalikud tõstukid. Lisaks saab samasse hoonesse ruumid Harju maleva Männiku malevkond. Kõrvalhoonesse koondatakse relvahoidla.

Plaanid Humalaga

Lisaks uutele ruumidele ja ladudele saab malev juurde ka väljaõppeala. Sellega paranevad näiteks toitlustus ja õppimise tingimused. “Varem oli nii, et pidime kusagil mujal kokkadega toitu tegema või toidutegemist harjutama. Nüüd tuleb maja taha väliköök koos katusealusega, katelde ning muu vajalikuga,” räägib Arti Levandi.

Maleva staabi- ja tagalakeskus valmib septembris. Kas ja millal on maleval plaanis veel mõni suurem objekt rajada? “Kui siin kõik valmib, siis saab natuke aega seda nautida. Aga nagu ütleb Murphy seadus: asjade maht suureneb selleks, et täita olemasolevat laopinda,” ütleb staabiülem. Seepärast peab malev ja selle juhtkond ilmselt aastate pärast mõtlema, kuhu suurenenud liikmeskonnale veel midagi vajalikku rajada. “Seda muidugi siis, kui tekib vajadus. Aga lähiajal seda tõenäoliselt pole,” arvab Levandi.

Et Kaitseliit tegutseb koos kaitseväega, siis püütakse kasutada nende taristut, väljaõppepaiku ja laskevälju. “Plaanid on kindlasti Harku vallas asuva Humala harjutusalaga. Seda ala tahaks koos teiste riigikaitseliste organisatsoonidega küll arendada. Aga kindlasti on Humala järgmise kümnendi teema,” teab staabiülem.

KOMMENTAAR: Merle Norit, Kaitseliidu avalike suhete osakonna nooremstaabiohvitser

Viimase kümne aasta jooksul on Kaitseliit investeerinud märkimisväärselt uude või rekonstrueeritud taristusse. Aastatel 2013-2016 valmisid uued või täielikult rekonstrueeritud staabi- ja tagalakeskused Valgamaa, Jõgeva ja Sakala maleval.
Samas on veel palju tegemata. Järgmisena ehk aastal 2019 algavad ehitustööd Saaremaal, kuhu Kaitseliit rajab uusehitusena maleva staabi- ja tagalakeskuse. Ootel on Pärnumaa, Võrumaa, Alutaguse, Järva, Põlva, Rapla ja Lääne malev. Samuti puudub Viru maleval tagalakeskus. Viimastel aastatel jõudsalt kasvanud Tallinna ja Tartu malev vajavad edasist arengut toetavat täiendavat kinnisvarakeskkonda. Investeerimisvajadus lasub ka välilasketiirudel. Samuti malevatest eraldi asuvatel malevkondade ja üksikkompaniide kodudel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.