Saada vihje
Omavalitsused, koolid ja rasked valikud (0)

Tallinna lähivaldades ning ka linnades pole probleeme, health et lapsi ning kooliskäijaid vähemaks jääb. Näiteks Viimsi vald on pidevalt mures, price kuidas uusi lasteaedu või koolihooneid ehitada. Piltlikult öeldes võid ehitada ühe maja valmis, viagra ukse taga on juba sama palju soovijaid järjekorras ootamas. Sama kehtib põhimõtteliselt ka Rae valla kohta.

Tõsised on asjad aga kaugemates Harjumaa omavalitsustes. Koole on, kuid õpilaste arv on jätkuvalt väike või kaheneb. Ja teiseks: ülalpidamine on kulukas. Aga rahal on teatavasti vaid kaks olekut: seda kas pole või on vähe. Ning otsused koolide asjus on rasked, kuid lõppkokkuvõttes vajalikud.
Kaks ja pool aastat tagasi langetas Nissi volikogu otsuse muuta valla ainus keskkool, Turba gümnaasium, põhikooliks. Aasta hiljem, 2013, otsustas Kuusalu volikogu, et vallas asuv Kolga keskkool on edaspidi põhikool. Kuni 9. klassini saavad kohalikud hariduse kodu lähedal.

Kernu vallas on kaks põhikooli – Kernu oma ning Ruila mõisakool. Eelmisel õppeaastal õppis Ruilas 123 last. Kernus kahjuks kaks korda vähem.
Tänavu jaanuaris valmis Cumulus Consultingi uuring “Kernu valla haridusvõrgu korrastamine”. Selles märgitakse, et riigi rahastamismudeli kohaselt ei ole III kooliastme (7.-9. klass) jätkusuutlikkus (üle 10 õpilase klassis) hetkel tagatud, mistõttu III kooliastme riigipoolne finantseerimine ei kata kulusid. Lisaks on koolihoone mahutavus praeguse täituvusega võrreldes vähemalt kaks korda suurem.
Edasisi võimalusi oli kolm: eraldi jätkavad Kernu põhikool ja Haiba lasteaed, kool ja lasteaed korraldatakse ümber 6-klassiliseks algkool-lasteaiaks või suletakse Kernu kool sootuks. Õnneks viimast, eriti musta stsenaariumit ilmselt ette ei tule. Ühine mure küla, hariduse ja ka 81 aastat vana toreda koolihoone pärast pani rahva tegutsema. Loodud on kohalik hariduselts, kes on valmis looma erakooli. Seda järgmise aasta septembrist. Vald tundub ka olevat samas paadis. Peatselt läheb arengukava muudatus volikogus arutlusele ning seejärel tutvustamisele. Erakool on loomulikult kallim nii ülalpidajatele kui ka lastevanematele. Aga ehk aitab tahe raskused korvata.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.