Saada vihje
Ökodukti valmimine jääb kevadesse (0)
Kose-Aruvalla teelõik on liiklemiseks täielikult avatud juba mõnda aega. Tolle teelõigu huvitavamaid objekte on ökodukt ehk rohesild metsloomadele Uurisime, diagnosis kas loomad on hakanud seda ka kasutama.

Kõigepealt, canada cheap miks loomasild rajati just sinna, health kus see on? “Kuusiku ökodukt on rajatud maantee ja rohekoridori ristumise asukohale. Rohekoridor on määratletud Harju maakonna teemaplaneeringuga ning täpsustatud Kose valla üldplaneeringuga,” selgitab maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk.
Selgub, et too rohekoridor on oluline põtrade rändetee – seda on kinnitanud loomastikueksperdid ja kohalikud jäägrid, kaudselt ka seal varem aset leidnud põtrade kokkupõrked autodega.
“Praegu ei ole ökodukt veel lõplikult valmis, rajamata on haljastus ja lõpule viimata kujundustööd. Esimeste loomade liikumist on täheldatud, mis annab kinnitust ökodukti õnnestunud asukohavalikust ja lahendusest,” ütleb Lükk.

Peen süsteem

Lüki jutust selgub, et ökodukti omaks võtmiseks ja kasutamiseks peab see olema hästi maastikku paigutatud – rohesillal ei tohiks loom tajuda, et ta väljub oma loomulikust keskkonnast. “Selleks peab rajatis olema piisavalt lauge ja kindlasti peab loom nägema ka teisel pool paiknevat metsa, kuhu liikuda,” selgitab Lükk. Kui ökodukt on looduslähedaselt kujundatud ja taimestatud, võib hakata mõtlema spetsiaalsetele võtetele loomade meelitamiseks: “lõhnajäljega” metsakõdu, soolakute ja söödataimede kasutamisele.
Lükk tõdeb, et praegu objektil süsteemset seiret korraldatud pole. Seda hakatakse teostama 2014. aasta teisel poolel, kui kõik valmis on. Seni viib maanteeamet ise pistelisi vaatlusi läbi. “Kuna ökodukti omaksvõtt ulukite poolt võib võtta aastaid, saab sisulisi hinnanguid selle toimivuse osas anda umbes viie aasta möödudes,” rõhutab Lukk.

Maaomaniku mure

Ökoduktile viiv maa kuulub eraisikule. Eramaale viitavat silti pole praegu veel välja pandud. Maaomanik ökodukti külastajat ära ei aja, kuid ütleb, et selgitustööd selles osas, et viibitakse eramaal, tuleks teha.
Lõpetamata on ka ökodukti juurde viiv tee, praegu on see kole ja porine. Värav teel aga takistab lumelükkamist. Kõige tõsisem mure puudutab siiski lähedal asuva eramu puurkaevu. “Iga kolme nädala tagant vahetan filtrit, varem kord aastas. Uuel aastal lasen veeproovid teha. Kardan, et tee-ehitusega seoses on midagi põhjaveega paigast ära,” rääkis Harju Elule maaomanik.
Maanteeameti ehitusosakonna juhataja Aivo Salum lubab, et tee korrastatakse kohe, kui ilmastik seda võimaldab. Samuti lubab ta maaomanikuga kohapeal kohtuda, et olukorda selgust tuua.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.