Saada vihje
Noortekamp terroriseerib Keila linna (0)

Keila linn on hädas vandaalitseva ja varastava noortekambaga. Kevadel tehtud huligaansused on tänaseks muutunud kriminaalkuritegudeks.

Viimaste nädalate jooksul on mitmed Keila äriettevõtted langenud varguste ja vandaalitsemiste ohvriks, rünnatud on tänaval kõndinud inimesi. Augusti lõpus langes tõenäoliselt sama kamba ohvriks ka vanainimene, kellelt võeti pangaautomaadi juures ära vähemalt 800 eurot sularaha. Lõhutud on lauluväljakut ning sisse murtud ja varastatud äridest.

Linnapea Enno Fels saatis eelmisel reedel riigiprokuratuurile märgukirja alaealiste kuritegevusest Keila linnas. Linnapea andis teada, et Keila linnas on viimase aasta jooksul oluliselt suurenenud varavastaste süütegude toimepanemine, milledest enamik on vara tahtlik hävitamine, vandalism ja süütamised.

2017. aastal on politsei poolt fikseeritud vähemalt kümme juhtumit võõra vara lõhkumisest ja vandaalitsemistest Keila linnas. Keila linnas patrulliva turvaettevõtte G4S poolt on fikseeritud 105 juhtumit, kus on tegemist vara hävitamise ja vandaalitsemisega. Kõik need õigusrikkumised on enamuses toime pandud alaealiste grupi poolt, kelle tuumikuks on viis või kuus kohalikku alaealist.

Enno Fels. 

Keila linna alaealiste komisjonile on 2017. aastal saadetud materjalid 39 alaealise kohta, kes on toime pannud 57 väär- või kuritegu. Enamus materjale on komisjon läbi arutanud ja viis alaealist on suunatud Eesti ainukesse erikooli, Maarjamaa Hariduskolleegiumi. Kui komisjon peaks veel mõne alaealise sinna kooli suunama, ei ole kindal, et seal kohti jätkub.

Arvestades, et alaealiste komisjon saab kasutada vaid seadusega ettenähtud mõjutusvahendeid, ei ole Keila linnavalitsusel eriti palju võimalusi alaealisi mõjutada. Hoiatus, üldkasulik töö ja psühholoogi juurde suunamine korduvalt süütegusid toime pannud alaealisi eriti ei mõjuta ja puudub ka võimalus neid selleks sundida.

Keilas linn ostab patrullteenust turvaettevõttelt, kuid ka nende õigused on piiratud.

6. septembril kutsuti taas kokku ümarlaud, kus olid kohal prokuratuuri, politsei, turvafirma, lastekaitse, kooli, linnavalitsuse ja teiste ametkondade esindajad. Teadaolevalt on tehtud ettepanek saata mõned noored erikooli.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.