Saada vihje
Lagedi lasteaed läks digitaalseks (0)
Lagedi lasteaias loodud Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem ehk ELIIS toob lapsevanemad ning omavalitsused ühisesse veebikeskkonda.

“ELIIS sündiski möödunud aasta kevadel siinsamas Lagedi lasteaed-põhikoolis,” räägib infosüsteemi arendusjuht ja eestvedaja Hannes Raimets. Igapäevast leiba teenib Tallinna Majanduskoolis tarkvaraarenduse eriala omandanud noormees aga Lagedi koolimaja infojuhina.
“See idee tulenes vajadusest. Kui siiani hoiti dokumente erinevates kohtades ning söögikordade tabeli haldamine võis tekitada segadust, siis nüüd on vajalik info alati koos,” selgitab Raimets.

Erinevad rollid

ELIISi näol on tegemist internetipõhise infosüsteemiga, mis on suunatud neljale sihgrupile: lapsevanemale, lasteaia juhtkonnale, õpetajale ning kohalikule omavalitsusele. Kuigi kõik osapooled kasutavad ühist andmebaasi, on Raimetsa sõnul ligipääs seal sisalduvale infole rangelt piiritletud.
“Omavalitsused pääsevad ligi küll aruannetele, kuid täpsemat infot nad lapse kohta näha ei saa,” selgitab üks ELIISI loojatest. “Samas oleme me saanud andmekaitseinspektsioonilt loa delikaatsete isikuandmete töötlemiseks,” lisab Raimets ning loeb ette loa saamiseks vajalikud tingimused. Lihtsustatult öeldes tähendab ELIISile omistatud õigus seda, et süsteemis võib töödelda andmeid ka laste haiguste või usulise kuuluvuse kohta juhul, kui selleks peaks tekkima vajadus.
Lagedi lasteaia õpetaja Linda Jõgisoo on ELIISi kasutanud juba üle kuu aja ning siiani on ta nähtuga rahul. “Kohalolijate märkimisel ei näidanud lehekülg algul küll laste arvu, kuid peagi lisati see võimalus lehele,” toob Jõgisoo näite infosüsteemi pidevast arengust.

Esimene etapp

Päris omal käel ELIIS siiski ei valminud. Lisaks äripartnerile on projektis kaasa löönud tarkvaraarendajad Mart Raadik ja Marek Rand ning lapsesõbraliku välimuse andis lehele disainer Rasmus Gross.
Kuigi lehekülje vastu tuntakse suurt huvi, on Raimetsa sõnul praeguseks jõutud alles esimese etapini. Järgmise sammuna nähakse tahvelarvutitele ja mobiilidele mõeldud rakenduse loomist ning uute funktsioonide lisamist.
“Pikemas perspektiivis tahame me oma brändi luua. Näiteks lasteaia juhtkond saab otse meie lehelt tellida vihikuid ja muid koolitarbeid, mis kannavad ELIISi logo,” ütleb Raimets.
Uutele kasutajatele lubab ta ülemineku võimalikult mugavaks teha. “Me oleme koostanud selged õppevideod ning teenuse hinna sisse on loomulikult arvestatud ka tehniline tugi,” kinnitab Raimets.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.