Saada vihje
Lääneosa valdadel ees rasked otsused (0)
Tõmbekeskuste paikapanemisega jäi Keila ja Haapsalu vahele ida-lääne suunal tükk tühja maad. Nüüd tuleb hakata kohalikel juhtidel mõtlema, generic kellega ühineda. Palju variante pole. Maad on palju, apoplectic vahemaad pikad, allergy inimesi ja töökohti vähe.

Lääne-Harjumaa vallajuhtidest keegi ühinemisest eriti rääkida ei taha. Vasalemma vallavanem Mart Mets ütleb, et nii nagu Vasalemma alevik üksi pole tõmbekeskus, pole tema arvamusliider, kelle seisukohtadega selles küsimuses peaks keegi arvestama. “Valdade liitumise küsimuses ei olegi oluline ühe vallaametniku seisukoht,” ütleb ta ning lisab, et enne kui midagi otsustama hakatakse, oodatakse ära, mida arvavad regionaalministri reformi kavast teised ministeeriumid, kus see praegu on kooskõlastusringil.

Mets viitab siiski oma artiklile jaanuarikuu Vasalemma valla infolehes, kus ta nendib: “Kui võetakse vastu seadus omavalitsuste liitumise kohta, jääb Vasalemma vallale ilmselt ainukeseks võimaluseks liituda Keila vallaga.”

Metsik lääs

Kui Harjumaa omavalitsusjuhid eelmise aasta lõpus oma nägemuse kujundasid, kus võiks tõmbekeskused Harjumaal asuda, tegi maakonna lääneosa oma hajaasustusega muret juba siis. Et kaart sealkandis tühjaks ei jääks, moodustati üks kolmik-tõmbekeskus (Padise-Rummu-Vasalemma) ja üks kaksik-tõmbekeskus (Riisipere-Turba). Harju maavanema ja regionaalministri kavandis neid tõmbekeskustena siiski ära ei märgitud.

Nissi vallavanem Peedo Kessel ütleb, et Riisipere-Turba ja Padise-Rummu-Vasalemma välja jätmine ei olnud üllatus, pigem üllatas teda Saku, Kiili ja Laagri nimekirjast väljaarvamine. Ja kuivõrd liitumine toimub vaid tõmbekeskustega, ei tule Kesseli sõnul liitumine Lääne-Harju valdades ilma tõmbekeskuseta kõne alla.
“Samas on selge, et Riispere-Turba (asuvad Nissi vallas – M.T.) ei kujuta Padise vallale mingit tõmbekeskust, ja vastupidi, miski ei tiri Nissit Padise-Rummu-Vasalemma poole,” ütleb Nissi vallavanem. “Sest tegelik tõmbekeskus on Tallinn. Kuid Tallinn ei saa olla valla tõmbekeskus.” Järgmine, suurusjärgu võrra väiksem tõmbeasum on vallaelanike jaoks tema sõnul Keila linn.

Nissi vallal on Kesseli sõnul kaks võimalust: “Kui arvestada tegelikku suunda, kuhu inimesi tõmbab, on kaks võimalust: vald keskusega Keilas või vald keskusega Sauel.”
Palju sõltub vallavanema sõnul ka naabervalla Kernu otsusest, kas seal valitakse ühinemiseks Saue või Keila.

Aasta lõpuni aega

Regionaalministri ajakava näeb ette, et nn vabatahtlikuks ühinemiseks, kus omavalitsused ise otsustavad, kellega liituda, on aega 2014. aasta lõpuni. Kui sinnani pole otsustatud ega kokkuleppele jõudnud, võtab riik otsustamise enda peale.
Seda Nissi vallavanem ei soovi. “Kõige lollim oleks otsustamatuse tõttu end valitsuse hooleks jätta,” ütleb ta. “Aga me peame enne jälgima, mida naabrid teevad.”

Ka riik ootab ja vaatab, mis saab. Regionaalministri nõunik Taavi Linnamäe ütleb, et (sise)ministeeriumil ei ole mingit “oma plaani” paika joonistatud, kes kellega ühinema peaks või millised saavad olema uued omavalitsused. “Need otsused – mis on piirkonna olulisemad keskused ja millisega neist ühineda – on jäetud omavalitsuste otsustada,” ütleb ta. “See, et need otsused sünnivad vabatahtlikult ja kohapeal, on meie reformi üks olulisemaid lähtekohti.”

TAAVI LINNAMÄE
Regionaalministri nõunik

Küsimus, et mis võiks olla mõne teise omavalitsuse huvi näiteks Padise vallaga ühineda, on minu arvates täiesti valest otsast püstitatud. Omavalitsusel kui sellisel ei olegi huvisid, huvi on ikka inimestel, kes neis omavalitsustes elavad. Ja nende inimeste huvid ei käi mööda vallapiire. Laps pannakse ikka lähemasse muusikakooli või huviringi sõltumata sellest, kas vahepeal tuleb üle ühe, kahe või kolme omavalitsuse piiri sõita.

Just perede vajadusi, igapäevast liikumist ja paika loksunud elukorraldust silmas pidades tulekski kohapeal need otsused langetada. Ei ole mingit põhjust arvata, et vallamaja aadressi muutmine inimestele nüüd mingeid tohutuid logistilisi probleeme kaasa toob, vallamajas käimine ei ole kindlasti meie perede vajaduste top 20 hulgas.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.