Saada vihje
Kuusalu keskkooli ruumipuudust leevendavad moodulid (0)
Õpilaste arvu jätkuv kasv Kuusalu keskkoolis seadis valla valikute ette. Kaaluti isegi algklasside avamist Kuusalu lasteaias Jussike, aga volikogu otsustas siiski koolimajale moodulite lisamise kasuks.

Käimasoleval õppeaastal käib Kuusalu keskkoolis 632 õpilast. Õpilastest 79 on teistest omavalitsustest, peamiselt Jõelähtmelt ja Anijast, aga üksikud ka Koselt ja kaugemaltki.

Õpilaste arv kasvab. Kui gümnaasiumiosas klassidel veel paralleele ei ole, siis 8. klass ja 9. klass on kumbki kahe paralleeliga.1.-2. ja 4.-7. klasse on igat ühte kolm, 3. klasse lausa neli.
Uuest aastast on juurde tulemas neli 1. klassi.

Kitsikus annab tunda

Kuusalu keskkoolis on klasside netopinda 1065 ruutmeetrit, mis teeb 1,68 ruutmeetrit õpilase kohta. “Kitsikus annab ammu tunda,” rääkis direktor Vello Sats.

Algklassides on klassiruumide suuruseks 31-34 ruutmeetrit. Et klassiruumis võib maksimaalselt olla kuni 24 õpilast, võib see õpilase kohta teha mõningates ruumides kõigest 1,29 ruutmeetrit.
“Tervisekaitse nõuded on ju kaks ruutmeetrit ühele lapsele. Väga paljudes klassiruumides me seda reeglit rikume,” tunnistas Sats.

Ruumipuuduse tõttu kasutatakse klassiruumina kooli lugemissaali. Seal on tehtud ka PISA teste, esinevad külalised, peetakse kõik õpetajate koosolekud ja õppenõukogude koosolekud.

Erivajadustega õpilaste väikeklasside tarbeks leiti pinnad nii, et lapsed paigutati õpetajate vahekabinettidesse.

Moodulitest koosnev n-ö konteinerkoolimaja tuleb Kuusalu keskkooli olemasolevate hoonete juurde tühjale platsile. 

Klassiruumiks on kohandatud isegi Kuusalu keskkooli õpetajate tuba, ehkki õpetajaid on kokku 63 ja neil oleks eraldi ruumi kahtlemata vaja.

Kool juhtis Kuusalu vallavalitsuse tähelepanu ruumipuudusele juba seitsme aasta eest. Kolme aasta eest koostati põhjalik ruumiprognoos, millest selgus, et vaja oleks nelja täiendavat klassiruumi.

Lahenduseks moodulid

14. märtsil volikogu poolt korraldatud koosolekul Kuusalu keskkooli hoolekogu ja juhtkonnaga jäi kõlama seisukoht, et kõige õigem lahendus oleks nelja ruumiga moodulitest koosneva n-ö konteinerkoolimaja rentimine ja ühendamine koolihoonega.

Seejärel võttis Kuusalu vallavalitsus hinnapakkumise aastateks 2018-2022. Selgus, et moodulite paigalduskulu oleks 35 400 eurot, iga-aastane rent 50 246 eurot, iga-aastane küttekulu 5 000 eurot. Ühtekokku kuluks vallal moodullahenduse peale nelja aastaga nõnda 256 424 eurot.

Otsuse keskkooli ruuminappus moodulitega lahendada tegi Kuusalu vallavolikogu 28. märtsil 2018 Kalmer Märtsoni juhtimisel. Vallavolikogu otsuses seisab: “Lubada vallavalitsusel sõlmida riigihanke võitjatega teenuse osutamise hankeleping eeldusel, et nelja aasta konteinerkoolimaja projekteerimise-, paigaldamise-, kasutusloa väljastamisega seotud-, rendi- ja rendilepingu lõppemisel endise olukorra taastamisega seotud kulud kokku ei ületa 250 000 eurot kogu rendilepingu tähtaja jooksul.”

Kuusalu keskkooli noored vahetunni ajal aega parajaks tegemas. 

Milliselt firmalt hinnapakkumine võeti? “See ei oma mingisugust tähtsust. Riigihange kuulutatakse välja sellel nädalal ja riigihanke tulemusena selgub, kes pakub odavamat hinda ja milline firma seal taga on,” ütles Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi neljapäeval Harju Elule.

Millal konteinerkoolimaja valmib? “Hilisem valmimistähtaeg saab olla 15. august 2018. Sellega on kool rahul ja nad on öelnud, et see kuupäev neile sobib,” selgitasKirtsi.

Moodulite osas võeti eeskuju Ülenurme gümnaasiumist Tartu maakonnas. “Oleme infot vahetanud. Kohapeal me ei ole käinud, aga oleme vaadanud jooniseid,” ütles Sats. Varem Kuusalu keskkool mooduleid kasutanud ei ole.

Alternatiivina moodulitele kaaluti kahe klassiruumi avamist 2018. aasta sügisel Kuusalu lasteaias Jussike, mis paikneb Kuusalu alevis. Vallavanem Kirtsi sõnul kaaluti isegi laste paigutamist Kiiu mõisa. “Ka see variant jooksis läbi, aga mitte väga tõsiselt,” lisas ta.

TEAVE: Kuusalu keskkooli laienemine
• 1964 – valmis põhikooli maja koos võimlaga.
• 1975 – ehitati täiendav korpus, koolist sai keskkool.
• 1977 – valmisid õpilaskodu tiib ja söökla.
• 2000 – valmisid aula, raamatukogu ja keelteklassid.
• 2008 – valmis spordikeskus.
• 2018 – lisatakse moodulid nelja klassiruumi tarbeks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.