Saada vihje
KÜSIMUS: Kas lindude pesitsusajal peaks raierahu pikendama? (0)

Vastab Leelo Kukk, keskkonnaameti peadirektori asetäitja

Viimsi vallas said möödunud nädalal kuuseheki raietöödel surma kümned linnupojad ning purunes hulganisti pesasid koorumata munadega. Kas sellise juhtumi puhul algatatakse ka menetlus, et teada saada, kas kellegi hooletuse või rikkumise tagajärjel linnud hukkusid?

Keskkonnaalaste rikkumistega tegeleb üldjuhul keskkonnainspektsioon. Antud juhtumi asjus on avaldus esitatud nii politseile kui ka keskkonnainspektsioonile ning Viimsis toimunuga tegeldakse.

Eesti Ornitoloogiaühing on soovitanud kehtestada nelja kuu pikkuse raierahu nii riigi- kui erametsades – kas see on mõistlik ettepanek?

Lindude pesitsusperiood kestab veebruarist septembrini ning lindude ja elupaikade seisukohalt vaadates on tegemist mõistliku ettepanekuga. Pea 15 aastat tagasi riigimetsas lageraietele kehtestatud kahekuune raierahu periood on kompromiss majanduslike huvidega ning arvestab kõige intensiivsemat pesitsusaega.
Ruumi üleüldise raierahu aruteluks kindlasti on – nii perioodi ulatuse kui ka selle üle, kas raierahu peaks olema üleüldine või suurema efekti saavutamiseks tuleks eelistada teatud elupaikasid. Kindlasti peaks arutama raierahu teemat seoses kaitsealadega ning arvestades, et riigimets moodustab vaid 50% Eesti metsadest, siis kindlasti on teretulnud ka erametsades selle tava laialdasem rakendamine. Antud otsuse juures tuleb lisaks liigikaitsele arvestada ka majanduslikke aspekte ning on juba teada, et see on metsanduse arengukava muutmisel üheks arutelu teemaks.

Ornitoloogiaühing on ka hoiatanud, et Eestis kaob 60 000 linnupaari aastas – kas need numbrid peaksid murelikuks muutma iga keskkonnast hooliva inimese?

Loomulikult paneb see number küsima, et mis on selle põhjustanud. Kas meie metsade majandamine või näiteks rändeteedel toimuv tegevus, sest pea 90% meie linnuliikidest on rändlinnud. Erinevaid metsalinnustiku seireandmeid ei ole varem kokku pandud ega muutuste põhjuseid tervikuna analüüsitud. Seetõttu on KIK värskelt toetanud Eesti Ornitoloogiaühingu projekti, mis peaks selgitama ka arvukuse languse põhjusi ja nende teadasaamisel on võimalik teha targemaid otsuseid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.