Saada vihje
Kroodi piirkonna veevärk tehaks riigi abiga korda (0)
Järgmise kahe aasta jooksul rekonstrueeritakse Maardu linna Kroodi tööstuspiirkonna vee ja kanalisatsiooni taristu ning rajatakse Maardu järve äärsesse piirkonda ühisveevärk ja kanalisatsioon.

Maardu järvest Muuga lahte voolav Kroodi oja on Eesti reostunumaid veekogusid. Juba mitu aastat on ettevalmistatud kava, kuidas ojas ohutustada kunagise fosforiiditehase tekitatud reostust. Probleemiks ei ole samas ainult minevikust pärit reostus – ka praegused Kroodi majanduspiirkonna ettevõtted reostavad oja oma väljalaskudega.

Kaks aastat tagasi valmis Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise keskkonnamõjudee hindamise aruanne. Toona ütles aruande koostanud Kobras ASi keskkonnaekspert Rinaldo Rüütli, et Kroodi oja on ainuke vooluveekogu Lääne-Eesti vesikonnas, mille keemiline seisund on halb.

Linn ostis torustiku

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab nüüd Kroodi oja piirkonnas veemajandustaristu rekonstrueerimist ja laiendamist 3,6 miljoniga, mis on pärit ELi Ühtekuuluvusfondist. Selleks, et rahataotlust teha, oli vaja Maardu linnal mullu omandada endise Eesti Fosforiidi territooriumil asuvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud koos muu taristuga. See läks linnale maksma veerand miljonit eurot.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on otsus omandada torustikud koos muu taristuga ennast igati õigustanud. „Ilma investeerimata 250 000 eurot Kroodi veemajanduse munitsipaliseerimisse poleks ELi fondidele projekti esitamine tehniliselt ja juriidiliselt võimalik. Mul on hea meel, et nüüd saab kauaaegne probleem süsteemse ja tulevikku suunatud lahenduse“ ütles linnapea.

Projektiga tehakse korda vee ja kanalisatsioonitaristu, nii et kaitstud on põhjavesi, tagatud joogivee kvaliteet ning puhastatakse nõuetekohaselt ka reovesi. See peab tagama, et Kroodi oja saab puhtaks ning tulevikus seda enam ei reostata. Lisaks rajatakse Maardu järve äärde ühisveevärk ja kanalisatsioon, millega saab puhta vee umbes pool tuhat sealset elanikku.

Maardu lisab 1,5 miljonit

Kogu projekti elluviimine maksab 5,1 miljonit. Selle summa lisavad riigi eraldatud 3,6 miljonile OÜ Kroodi Vesi ja Maardu linn.

Riik on Kroodi ojaga paralleelselt ellu viimas mitut projekti, et likvideerida nii varasem reostus kui tänased ohuallikad. KIKi rahastusel on Kroodi oja kavandatud puhastada 2021. aasta lõpuks.

Linnapea Arhipov lisas, et tänu Kroodi piirkonna vee- ja kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimisele jätkavad tegevust sealsed üle 50 ettevõtet. „Pea 700 inimest säilitavad oma töökohad ja Kroodi majanduspiirkond muutub atraktiivseks kohaks paljudele eraettevõttetele,“ lausus ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.