Saada vihje
Kiisleri seaduseelnõus on Harjumaal 11 tõmbekeskust (0)
Regionaalminister Siim Kiisler saatis täna, health esmaspäeval, cialis ministeeriumide kooskõlastusringile omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu. Eelnõu sisuks on omavalitsuste koondumine piirkonna tõmbekeskuste ümber 2017. aasta sügiseks.

Ministri eelnõus on Harjumaal 11 tõmbekeskust: Tallinn, clinic | Haabneeme, Maardu, Kuusalu, Kehra, Kose, Jüri, Saue, Keila, Tabasalu ning Paldiski. Päris tühjaks jääb tõmbekeskustest Harju maakonna lääne-edelaserv.

Eelnõu näeb ette, et käesoleva aasta lõpuks valivad omavalitsused vabatahtlikult välja, millise tõmbekeskusega ühineda. Neis piirkondades, kus selleks ajaks kokkuleppele ei jõuta, lahendab regionaalminister tekkinud erimeelsused.

Reformi tulemusena jääb Eestisse pärast 2017. aasta sügisel toimuvaid kohalike volikogude valimisi kuni 63 omavalitsust, milles reeglina elab üle 5000 inimese.

Seaduse lühikokkuvõttes on kirjas, et iseseisva haldusüksusena säilitatakse kehtivates piirides lisaks Kohtla-Järvele, Narvale ja Sillamäele ka Tallinna linn, mis tähendab, et ei prognoosita ühegi Tallinna naabervalla ühinemist pealinnaga.
Lisaks on seaduse kokkuvõttes märgitud, et maakondade piirid pole omavalitsuste ühinemisel takistuseks.

Regionaalminister analüüsib koostöös teiste ministeeriumidega ka maavalitsuste funktsioone ja töökorraldust ning võimalust anda omavalitsuslikud ülesanded üle kohalikele omavalitsustele ning esitab ettepanekud maavalitsuste reorganiseerimiseks.

Ministeeriumidelt oodatakse seaduse eelnõule tagasisidet 24. veebruariks, misjärel saab kooskõlastamise käigus tekkinud küsimused lahendada. Pärast ministeeriumide vahelist kooskõlastusringi esitab regionaalminister seaduseelnõu valitsusele ja seejärel parlamendile.

Täna on Eestis 215 omavalitsust, enamikus neist elab vähem kui 2000 elanikku. Regionaalministri poolt väljapakutud tõmbekeskustel põhinevat reformi toetab Turu-uuringute AS poolt läbi viidud küsitluse põhjal 45 protsenti elanikkonnast, märgitakse regionaalministri pressiteates.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.