Saada vihje
Kiili vald eelistab Rail Balticu trassivarianti 10E (0)
Kiili vald ei pea võimalikuks alternatiivset Rail Balticu trassivarianti piki Tallinna ringteed, ambulance mis pakuti ideena välja 18. detsembril toimunud kuue valla arutelul.

9. jaanuaril toimunud erakorralisel Kiili vallavolikogu istungil leidsid volikogu liikmed, for sale et piki ringteed kulgev trassivariant on kõikidest Kiili valla territooriumi puudutavatest variantidest kõige vähem sobilik, kulgedes otse läbi Luige aleviku, kus elab 1100 inimest. Raudtee rajamine tooks seal kaasa väga suured negatiivsed mõjud inimasustusele, sealhulgas kümnete eluhoonete lammutamise vajaduse ning lisaks läbiks see trass ka juba kehtestatud detailplaneeringuga alasid, märgiti vallavolikogu seisukohas.
Kiili vallavolikogu esimehe Mihkel Rebase sõnul peetakse vajalikuks rõhutada, et Kiili vallavalitsus ja volikogu ei vastusta Rail Baltic kiirrongiliini, seda peetakse Eesti riigi arengu seisukohalt oluliseks. “Juhul kui valla territooriumilt üle minek osutub vältimatuks, siis kaasnevate mõjude seisukohalt on Kiili valla jaoks eelistatuim variant 10E, mis kulgeb planeeritud sihtkohtade vahel ka kõige otsemat teed pidi,” märkis Rebane.
Variant 10E on üks kolmest trassivariandist, mis läbib nii Kiili valda kui ka loodavat Nabala looduskaitseala.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.