Saada vihje
Kaupo Rätsepp kahetses dokumendi võltsimist (0)
Kolmapäeval toimus Loksal Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) praeguse volikogu viimane koosolek. Üheks oluliseks päevakorrapunktiks oli HOLis valitsev õigusvaakum, millesse HOL sattus juhatuse esimehe Kaupo Rätsepa tahtliku tegevuse tulemusena.

Mäletatavasti võttis HOLi volikogu 14. juunil vastu uue põhikirja, mis pidi HOLi tegevuse kooskõlla viima peale maavalitsuste kadumist tekkiva olukorraga – omavalitsuste liit saab 1. jaanuarist oma pädevusse osa kohustusi, mida seni täitis maavalitsus.

Pikalt ettevalmistatud põhikirja projekt kiideti kõikide linna- ja vallajuhtide poolt ka üksmeelselt heaks. Paraku otsustas HOLi juhatuse esimees Kaupo Rätsepp (IRL) ainuisikuliselt esitada äriregistrile vastuvõetud põhikirjast hoopis teise redaktsiooni. Loomulikult ei jäänud see märkamata teistel omavalitsusjuhtidel. HOLi volikogu aseesimees Helle Lootsmann (Keskerakond) teavitas juhatuse liikmeid järgmise kirjaga: “Lp. härra Kaupo Rätsepp, Sinu selgitused/tõlgendused seoses HOLi volikogus 14.06.17 vastu võetud HOLi põhikirja hilisema sisulise muutmisega on enam kui kummalised. Sinu poolt põhikirja omavolilist muutmist tuleb tõlgendada pigem HOLi esimehe teadliku ja tahtliku tegevusena mis võib kvalifitseeruda dokumendi võltsimisena nagu on õigesti märkinud HOLi juhatuse liige Raivo Uukkivi. Täiendavalt võib olla tegemist ametiseisundi kuritarvitamisega ja äriregistrile ebaõigete andmete esitamisega. Eelnevat aluseks võttes jätan endale õiguse pöörduda antud küsimuses õiguskaitseorganite poole seisukoha võtmiseks.” Selle kirja avaldas ka 28. juuli Harju Elu.

Rätsepa selgitus

Nüüd kuulas volikogu Kaupo Rätsepa põhjendusi põhikirja muutmise kohta.

„Juunis, mil volikogus põhikirja menetlesime, teadsime kõik, et osa maavalitsuse ülesandeid saavad tulevikus olema HOLi täita. See nõuab ka HOLi juhtkonnalt uut kompetentsi. Kui põhikiri sai volikogu poolt heaks kiidetud, vaatasin selle veel üle, eriti paragrahv 19ne, mis tekitas segadust , kuna HOLi tegevvõimu struktuuri moodustasid büroo, direktor ja talitus. Arutasin seda siis ka oma valla juristiga. Tundus, et see punkt ei vasta uuele tekkivale situatsioonile ja nii ma paragrahv 19 põhikirjast välja võtsingi. Hiljem, peale kriitikat teistelt volikogu liikmetelt esitasin äriregistrile HOLi volikogus vastu võetud põhikirja, paraku pole muudatust tänaseni sisse viidud. Usun, et lähipäevadel saab ka äriregistris registreeritud see põhikiri, mille volikogu juunis vastu võttis. Sain aru ja möönan nüüd, et põhikirja omavoliliselt muuta ei oleks tohtinud, aga tegin seda siiras usus, et meie põhikiri saab arusaadavamaks ja selgemaks. Õigusruumi mõistes ei oleks ma seda niimoodi tohtinud teha,“ kõneles Kaupo Rätsepp oma kolleegidele, kokku tulnud valla- ja linnajuhtidele.

Sõna võtsid liikmed

„Kummaline on see, et keset suve, mil paljud omavalitsusjuhid puhkasid, algas HOLis pihta mingi sahmerdamine ja mitte keegi peale väga väheste ei saanud aru, milles asi. Ühel päeval oli Vello kadunud (Vello Tamm, HOLi tegevdirektor, koondati HOLi juhatuse esimehe Kaupo Rätsepa poolt päeva pealt puhkusel olles – toim.), keegi ei teadnud põhjust. Kui nii olemuslikke muudatusi tehakse, tuleb ikka volikogus arutada,“ ütles Kiili vallavanem Aimur Liiva välja oma arvamuse.

Jaanus Kalev. 

„Paljud asjad sattusid kokku: juunis võeti vastu uus põhikiri, lisaks juhatuse otsus struktuursete muutuste kohta, eks need segunesid. Eks suvel seda segadust oli ja minu arvamus oli, et juhatus klaarib selle esmalt oma keskel ära ja alles siis tullakse volikogu ette. Aga küsimus läks suurele ja laiemale ringile, avalikkuse ette. Jõudis maakonna meediasse,“ süüdistas Kaupo Rätsepp meediat.

„Kas see on siis halb, et volikogu liikmed said teada, mis nende juhitavas organisatsioonis toimub,“ tahtis teada Paldiski linnavolikogu esimees Kaupo Kallas.

Kaupo Rätsepp: „Halb on see, et teavitus oli episoodiline, mitte süstemaatiline!“

„Kui sa oleksid Kükametsas külavanem, kes seadust mitte kõige paremini ei tunne, oleks ehk veel andestatav, et võtad külaseltsi põhikirjast omavoliliselt mõne punkti välja – kuigi seda ka ei tohi teha –, aga sa oled suure valla vanem, HOLi juhatuse esimees, kelle esimene ülesanne on seadust järgida ja põhikirja täita,“ kõneles Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev.

Kaupo Rätsepp tunnistas veel kord oma eksimust.

Kuna volikogu kvoorumit polnud koos, ei hakatud põhikirja uuesti arutama.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.