Saada vihje
Kas Eesti ja Harju maakond vajavad väikekoole? (0)

Möödunud nädalal istusin Euroopa koolijuhtide seminaril kõrvuti šveitslasega. “Millel põhineb teie riigi majandus? Pole kuulnud, et teil oleks naftat või suuri tööstusi, millel põhineb teie riigi areng?” uuris šveitslane.

Meie riigi rikkus on haritud inimesed, kes saavad hakkama igal pool. Tänu rahvusvahelisele PISA uuringule on Eesti haridussüsteem saanud positiivset tähelepanu kõikjal maailmas. Üks PISA tulemusi on ka see, et Eesti koolid suudavad pakkuda head haridust kõikjal, leevendades ka sotsiaalmajanduslikke mõjureid.

Eesti riik on väike eelkõige rahvaarvult. Seda enam on iga inimene väärtuslik. Meil on inimesed, kes vaatamata kättesaadavatele linnamugavustele väärtustavad maaelu ja kaunistavad oma kodudega Eesti maastikke. Maaperede lapsed on seni saanud head haridust kodulähedases koolis, kuhu on olnud hea kas rattaga või suuskadega kohale tulla. Kuigi ka koolibussid vuravad turumajanduse konkurentsi tingimustes lausa mitmesse kooli ja mitmesse valda oma koduukse alt. Ometi on neid peresid ja lapsi, kes eelistavad oma väikest kodukoha kooli suurema alevikukooli ees.

Rahulik ja sõbralik

Mis on siis see eriline, mida suudab pakkuda väikekool aleviku põhikooli asemel? Kui seda “midagi” poleks, oleks kummitav “koolivõrgu korrastamine” juba ammu iseenesest toimunud. Pikavere lasteaia-algkooli kuues klassis õpib 33 õpilast ja lasteaias käib 39 last. 2010. aastal muudeti kool 6-klassiliseks ning õpilaste arv pole nende aastate jooksul langenud. Ümbruskonna kahes külas elab kokku umbes 150 inimest, uusi elamurajoone ega ettevõtteid Pikavere piirkonnas ei ole. Peaaegu ainuke tööandja ongi kool.

Pikavere lasteaias ja koolis käivad väheste eranditega kõik ümbruskonna külade lapsed. Kooli aga sõidetakse ka Arukülast ja Raasikult ning alates jaanuarist tuli üks laps isegi Tallinnast.
Võib-olla on “see eriline” väikekooli rahulik ja sõbralik õpikeskkond, pole kiusamist ega lärmakust. Väikekoolis, kus õpilaste individuaalsus nii õpetajatele kui lastele silma torkab, on kirev õpilaste seltskond üksteisega harjunud. Üksikuid tülisid tuleb ette harva.

Võib-olla on see õppimist toetav huvitegevus, mis meelitab lapsi vahest liiastki erinevates ringides osalema, ja võimalus olla sõpradega koos koolis iga päev kuni kella neljani. Maalapsel pole tavaliselt kodu lähedal mängukaaslasi, kellega õhtuti koos tegutseda. Kui paar aastat tagasi oli õpetajate streik, tulid lapsed vabatahtlikult kooli, sest kodus oli väga igav. Tundidest puudumine või kooli ümber suitsetamine on seni tundmata pahed. Õppida on saanud seni nii liitklassis kui rühmatundides, liitklass võimaldab õpilastevahelist ühisõppimist, rühmatunnid aga lähemat kontakti juhendava õpetajaga.

Võib-olla on erilised väga head õpetajad, kellest mitmed on kooli vilistlased või sõidavad lausa Põltsamaa või Aravete lähedalt Pikaverre tööle.

Kuidas jätkata?

Nii lapsevanemad kui õpetajad on seni uskunud poliitikute juttu tugevast kodulähedasest põhikoolist. Pikaveres on tugev kodukool loodud, kuid aina rohkem kerkib taevasse murepilvi. Õpetajad ootavad riigi poolt lubatud palgatõusu, kuid haridustoetust hoopis vähendati 15% võrra 2014. aastal. Raasiku vallavolikogu ja vallavalitsus seisab raskete valikute ees: kas ja kuidas toetada väikekooli, millele ei jätku tegusaks toimimiseks vajalikku riigi poolt ettenähtud finantstoetust.

Jälle jõuan tagasi meie riigi rikkuse allika juurde. Pikavere robootikaringi toetajaks on Raasiku valla suurimaid ettevõtteid Mistra Autex. Kolmeaastase innuka tegevuse tulemusel on Pikavere lastel väga nobedad näpud robotite konstrueerimisel ning programmeerimisel. Mistra juht Priit Tamm näeb kaugemat pilti: robootikaringist võrsuvad tulevased insenerid, kontruktorid ja nutikad töölised. Nii mitmekesist huvitegevust – alates koolibändist ja lõpetades – robootikutega pole üheski teises valla koolis. Pikavere kooli logol on vana mõisamaja ümmargune aken, mille lapsed pakkusid sümboliseerima akent maailma. Väikekooli eelis on jõuda igal ajal ja igaüheni. No child left behind!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.