Saada vihje
Jõelähtme vald soovib Linnamäe paisjärve säilimist (0)

Jõelähtme vallavolikogu otsustas esitada keskkonnaametile vee erikasutusloa taotluse Jägala jõe paisutamise eesmärgil Linnamäe kinnistul. Täna tegutseb Jõelähtme vallale kuuluval kinnistul Eesti Energia AS, kelle vee erikasutusluba veekogu paisutamiseks elektrienergia tootmise eesmärgil kehtib 2017. aasta lõpuni.

Jõelähtme vallavalitsusse laekus selle aasta veebruarikuus pöördumine algatada Linnamäe paisjärve paisutamiseks vee erikasutusloa menetlus, millele olid alla kirjutanud enam kui 500 inimest, kes kõik soovivad Linnamäe paisjärve säilimist. Pöördujad tegid vallavalitsusele ettepaneku, et vallavalitsus taotleks keskkonnaametilt vee paisutamiseks vee erikasutusluba. Ühispöördujate ettepaneku eesmärgiks on olemasoleva elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamiseks. Pöördumises on kirjas, et Linnamäe paisjärv olnud kohalike inimeste elukeskkonnaks rohkem kui kolm inimpõlve järjest ja nad soovivad, et see ka jääks nende elukeskkonna osaks.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja sõnul olid nii vallavalitsus kui ka vallavolikogu seda meelt, et esitatud ettepanek elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamiseks oli põhjendatud, mistõttu ka vastav otsustus tehti. Vee erikasutusloa andmise pädevus on riigi keskkonnaametil.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.