Saada vihje
HOLis käärib: Kaupo Rätsepp astub tagasi? (0)
Kaupo Rätsepp. 
Tänavu 14. juunil võttis Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu vastu uue põhikirja, mis on kooskõlas peale maavalitsuste kadumist tekkiva olukorraga – omavalitsuste liit saab oma pädevusse osad kohustused, mida seni täitis maavalitsus.

Pikalt ettevalmistatud põhikirja projekt kiideti kõikide linna- ja vallajuhtide poolt ka üksmeelselt heaks.

Paraku otsustas HOLi juhatuse esimees Kaupo Rätsepp (IRL) ainuisikuliselt esitada äriregistrile vastuvõetud põhikirjast hoopis teise redaktsiooni. Loomulikult ei jäänud see märkamata teistel omavalitsusjuhtidel. HOLi volikogu aseesimees Helle Lootsmann (Keskerakond) teavitas juhatuse liikmeid järgmise kirjaga: “Lp. härra Kaupo Rätsepp, Sinu selgitused/tõlgendused seoses HOLi volikogus 14.06.17 vastu võetud HOLi põhikirja hilisema sisulise muutmisega on enam kui kummalised. Sinu poolt põhikirja omavolilist muutmist tuleb tõlgendada pigem HOLi esimehe teadliku ja tahtliku tegevusena mis võib kvalifitseeruda dokumendi võltsimisena nagu on õigesti märkinud HOLi juhatuse liige Raivo Uukkivi.
Täiendavalt võib olla tegemist ametiseisundi kuritarvitamisega ja äriregistrile ebaõigete andmete esitamisega. Eelnevat aluseks võttes jätan endale õiguse pöörduda antud küsimuses õiguskaitseorganite poole seisukoha võtmiseks.”

Nüüd pakub Rätsepp oma kirjas volikogu liikmetele järgmise variandi: “1. kutsuda kokku volikogu, kes otsustab, kas ta nõustub minu poolt tehtud parandusega põhikirja ja kinnitab põhikirja uuesti või ta ei nõustu ja jätab põhikirja kehtima kujul, nagu volikogu selle oma 2017. aasta juuni istungil kinnitas. 2. Esitame äriregistrile volikogu poolt kinnitatud põhikirja ja palun ekslikult valesti esitatud põhikiri välja vahetada.Kindlasti olen valmis võtma ka vastutuse ja astuma ametist tagasi, kui volikogu leiab, et olen oma tegevusega kahjustanud HOLi mainet.”

Vallandatud on HOLi tegevjuht Vello Tamm, büroojuht Vambo Kaal on saanud koondamisteate alates 1. oktoobrist.

Üheltki HOLi juhatuse liikmelt toimetusel enne lehe trükkiminekut kommentaari saada ei õnnestunud.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.