Saada vihje
Harjumaal tasuta ühistransporti ei tule (0)
Kolmapäeval arutas Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt pakutud tasuta bussitranspordi kehtestamist maakonna piires. Üksmeelse otsusena otsustati 0-piletihinda mitte kehtestada.

Ühelt poolt lubab maanteeameti määrus küll otsustada, kas kehtestada maakonna piires 0-piletihind ehk tasuta bussisõit, samas ütleb aga 5. mail välja antud uuem määrus selgelt: „Juhime Teie tähelepanu sellele, et 2018. a riigieelarves on ette nähtud vahendid Teie halduspiirkonnas sõlmitud avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavate bussiliinide täies ulatuses piletitulu katmiseks 1. juulist 2018. Seega, kui teie taotluse alusel kehtestab maanteeamet 0-euro väärtuses piletihinna, siis kaetakse riigieelarvest kogu avaliku teenindamise lepingu alusel teostatav maakonna liiniveo sõidukilomeetrite maksumus, sealhulgas kohalike omavalitsuste senine toetus liiniveo kulude hüvitamiseks.“

Kui aga maakonnasiseselt 0-piletihinda ei kehtestada, ei kompenseeri riik sõidukulusid ka koolilastele, vähekindlustatud peredele ega eakatele. „Kas võtate kõik või mittemidagi,“ ütleb maanteeameti peadirektori Priit Sauk poolt allkirjastatud määrus.

„Kui bussid hakkavad tasuta reisijaid vedama, muutuvad ülekoormatuks, siis kust võtta lisaraha lisaliinidele? Ainuüksi kommertsliinide hüvitamise kulu on viis miljonit eurot. Kui üle Eesti on mõeldud tasuta ühistranspordile kulutada riigieelarvest kolm miljonit eurot, siis ainuüksi Harjumaa võib selle ära kulutada ja jääb veel kaks miljonit puudugi. Tasuta bussisõidul on ka eetiline probleem: kui bussid hakkavad sõitma tasuta, tekib suur ebavõrdsus nende kodanike suhtes, kes kasutavad rongi,“ kõneles Harjumaa ühistranspordikeskuse juhatus esimees, Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja.
HOLi juhatus võttis seetõttu üksmeelselt vastu otsuse mitte kehtestada Harjumaa ühistranspordis 0-piletihinda.

„Tasuta saavad Harjumaal tulevikus sõita kooliõpilased ja ja vanurid,“ kinnitas Põhja Eesti ühistanspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo. Arutati ka võimalust kehtestada 0-piletihind vähekindlustatud peredele, aga ühisele seisukohale ei jõutud.

HOLi juhatus informeerib vastuvõetud otsusest HOLi volikogu järgmisel kolmapäeval, 16. mail.
„Kõigi eelduste kohaselt volikogus juhatuse vastuvõetud otsus enam arutluse alla ei tule,“ kinnitas Jõgisoo.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.