Saada vihje
Harjumaad on tabanud segadused jäätmeveoga (0)
Harku valla inimesed on rahulolematud, sest jäätmekäitlusfirma Eesti Keskkonnateenused ei täida prügiveolepingut, teatas sel nädalal „Aktuaalne Kaamera“. Ida- Harjumaal on probleeme jäätmeveoga probleeme Anija ja Raasiku vallas, kirjutas Ida-Harju nädalaleht Sõnumitooja.

Harku vallas tõi Eesti Keskkonnateenused vajakajäämiste põhjuseks, et väga raske on leida häid prügiautojuhte. Harku vallavalitsus on probleemiga kursis ja kaalub võimalust korraldada valla jäätmeveole uus riigihange.

Harku vallas jäätmeveo teenust korraldav Harjumaa Ühisteenuste Keskuse (HÜK) tegevjuht Tõnu Tuppits ütles Harju Elule, et jäätmevedaja toodud põhjust ei oska tema kommenteerida. „Selline põhjendus on töövõtjalt meile esitatud, kas see on õige või vale, on väljastpoolt võimatu kontrollida,“ lausus ta.

Vastakad andmed

Olukorra lahedamiseks on tema sõnul mitu võimalust. „Head lahendused sünnivad tavaliselt mitme osapoole heal tahtel tuginedes. Prügiveo heaks sujumiseks saavad oma panuse anda nii riigikogu seaduseloojad, keskkonnaministeerium määruste nõuetega, volikogud oma õigusloomega,“ märkis ta. „Veoettevõte peab täitma lepinguga võetud kohustusi piisava hoolsusega, meie poolt – vallavalitsused ja HÜK – peab tulema korralik alusandmestik.“

Tõnu Tuppits. 

Tuppitsa sõnul pole aga HÜKile laekunud andmete järgi ükski vedu teostamata jäänud, kuid mitmed veod on toimunud hilinemisega.

Harku vallavalitsuses peetud keskkonnakomisjoni istungil otsustati, et esialgu jätkatakse praeguse vedajaga. Keskkonnakomisjoni esimees Kaido Kruusoja ütles „Aktuaalsele Kaamerale, et lepingu lõpetamine tooks kaasa hoopiski rohkem probleeme.

Vahetamine pole lihtne

Tuppits ütles Harju Elule, et jäätmevedaja vahetamine pole sugugi nii lihtne. „Eesti õigusruumis vahetada nii lihtsalt ei saa. Enne on vaja põhjendatult praegusele hankelepingu täitjale leping üles öelda, reguleerida teatud perioodil teenust vabal turul ning viia läbi uus hange – kas uuel hankel võidab seesama töövõtja või mõni teine – sama teenust pakuvad Eestis ainult neli ettevõtet –, ei sõltu enam vallavalitsusest ega meist,“ selgitas ta.

Tuppitsa sõnul tekib ikka ja jälle probleeme jäätmeveoga kõikjal Eestis. Harjumaa puhul mainib ta haldusreformi järel tekkinud segadust Nissi ja Kernu vallas, mis ühinesid Saue vallaga. „Hetkel moodustab Nissi ja Kerni valla piirkonnas suurema osa tööst haldusreformi tagajärjel tekkinud segadus registrites. Lisaks püüame nii töövõtja, jäätmevaldaja kui vallavalitsusega kokku leppida, millised on piisavad teeolud jäätmeveoautole läbimiseks,“ rääkis ta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.