Saada vihje
Ago Kokser lahkub ühistranspordikeskusest (0)
Ago Kokser.Ago Kokser. 
Keila vallavolikogu 30. aprilli istungil kinnitati vallavalitsuse uus koosseis, kuhu kuulub ka Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor ning Keila linnavolikogu liige Ago Kokser.

Kokseri tegevusvaldkondadeks Keila vallavalitsuses on riigihangete korraldamine, vallamajandus- ja järelevalveteenistuse ning ehitus-, planeerimis- ja maateenistuse töö koordineerimine ja juhtimine ning struktuuriüksuste valitsemisalasse kuuluvate küsimuste lahendamine

Ühistranspordi tegevdirektori ametikohal lubab Kokser olla veel maikuu lõpuni. Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhatuse esimehe Andrus Umboja sõnul pole veel otsustatud, kellest saab asutuse järgmine juht, kuid tõenäoliselt määratakse tegevdirektori ajutiseks kohusetäitjaks keegi praegusest töökollektiivist.

“Juhatuse korraline koosolek toimub kuu viimasel neljapäeval ning seal käsitleme ka uue tegevdirektori leidmist,” lausub Umboja. Võimaliku konkursi täpsemad detailid pole tänaseks veel selgunud. Küll aga kinnitab Umboja Harju Elule, et ta oli teadlik Kokseri soovist leida omale uusi väljakutseid.

Kuna Harju maavalitsus on Harjumaa Ühistranspordikeskuse üks osanikest, pöördus Harju Elu toimetus ka maavanema poole küsimusega, kas Ago Kokserit survestati lahkuma?

“Minule teadaolevail andmeil Ago Kokserit keegi lahkuma ei survestanud, see otsus oli tema enda vabatahtlik otsus. Võib vaid arutleda selle üle, kas lahkumise tingisid aasta pärast toimuvad riigikogu valimised, kus ta tahab tõenäoliselt aktiivse keskerakondlasena ka osaleda,” ütleb Harju maavanem Ülle Rajasalu. “Kuigi maavalitsusele on juba soovitatud ka ühistranspordikeskuse uue juhi kandidaati, olen siiski arvamusel, et välja tuleks kuulutada avalik konkurss. Uue juhi leidmiseni on Kokser nõus jätkama.”

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.